Centar za studente i nastavnike (referada)

Ravnatelj

Ravnatelj Poslovnog učilišta Effectus: izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove. Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove u skladu sa zakonom i Statutom ustanove.

 

Upravno vijeće

Upravno vijeće ustanove

Upravno vijeće obavlja poslove određene zakonom, Statutom ustanove te drugim propisima. Upravno vijeće ustanove štiti interese ustanove i zakonske interese osnivača te članova ustanove.

Upravno vijeće ima tri člana:

  • mr.sc. Miljenko Javorović – predsjednik Upravnoga vijeća
  • dr.sc. Marinko Jurčević – član Upravnog vijeća
 

Stručni voditelj ustanove

Stručna voditeljica ustanove:  Ivana Krakan,  struč.spec.oec.

Stručni voditelj ustanove obavlja poslove iz područja organizacije, administracije, nadzora nad nastavnim i drugim programima te organizira sve marketinške i promidžbene aktivnosti  za potrebe ustanove. Stručni voditelj odgovoran je ravnatelju i Upravnom vijeću ustanove.

 

Voditelji formalnih i neformalnih programa obrazovanja

  • Voditelj/ica ljudskih potencijala: mr.sc. Marija Kalinić
  • Voditelj/ica pripreme i provedbe EU projekata: dr. sc. Jadran Antolović
  • Koordinator/ica u komunalnim organizacijama: dr. sc. Mariela Sjekavica Klepo
  • Voditelj/ica nadzora i korporativnog upravljanja: mr. sc. Miljenko Javorović; ak. prof. dr. sc. Jakša Barbić
  • Porezni/a specijalist/ica: mr. sc. Miljenko Javorović;
  • Menadžer/ica u zdravstvenim sustavima:  Dražen Jurković dr.med.; izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat
  • Engleski poslovni jezik: dr. sc. Vesna Cigan, prof.
  • Voditelj/ica neformalnog obrazovanja: Mirta Mandarić, struč. spec. oec.