Centar za studente i nastavnike (referada)

MATIČNI PODACI

Naziv ustanove:
Poslovno učilište Effectus

Sjedište:
Vlaška ulica 94, 10000 Zagreb

Matični broj:
02495848

Osobni identifikacijski broj (OIB):
21294035591

Žiro-račun:
2390001 – 1100369207, Hrvatska poštanska banka

IBAN:
HR1223900011100369207

Formalni programi

Ivana Krakan struč.spec.oec.

E-mail: ikrakan@effectus.com.hr

E-mail: poslovno@effectus.com.hr

Tel: + 385 1 464 12 68

Mob: + 385 91 208 00 67

 

Neformalni programi

Mirta Mandarić, univ.bacc.paed.soc.

E-mail: mmanda1@effectus.com.hr

Tel: + 385 1 464 12 68
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.