MATIČNI PODACI

Naziv ustanove:
Poslovno učilište Effectus

Sjedište:
Vlaška ulica 94, 10000 Zagreb

Matični broj:
02495848

Osobni identifikacijski broj (OIB):
21294035591

Žiro-račun:
2390001 – 1100369207, Hrvatska poštanska banka

IBAN:
HR1223900011100369207

Formalni programi

Ivana Krakan struč.spec.oec.

E-mail: ikrakan@effectus.com.hr

E-mail: poslovno@effectus.com.hr

Tel: + 385 1 464 12 68

Mob: + 385 91 208 00 67

 

Neformalni programi

Mirta Mandarić, univ.bacc.paed.soc.

E-mail: mmanda1@effectus.com.hr

Tel: + 385 1 464 12 68
    Ispunjavanjem ovog formulara dajem suglasnost za korištenje mojih osobnih podataka u svrhu direktne komunikacije i zaprimanja informacija o djelovanju Effectus učilišta te izjavljujem da sam upoznat sa sadržajem Izjave o zaštiti osobnih podataka