Centar za studente i nastavnike (referada)

Broj upisanih studenata po akademskim godinama:

2017/2018. – 659

2018/2019. – 621

2019/2020. – 631

2020/2021. – 618

2021/2022. – 562

2022/2023. – 478

Broj novoupisanih studenata po akademskim godinama:

2016/2017. – 247

2017/2018. – 209

2018/2019. – 201

2019/2020. – 250

2020/2021. – 203

2021/2022. – 151

2022/2023. – 147

Broj diplomiranih studenata po akademskim godinama:

2017/2018. – 111

2018/2019. – 177

2019/2020. – 135

2020/2021. – 171

2021/2022. – 143

2022/2023. – 129

Broj diplomiranih studenata od akademske godine 2010/2011. do danas:

1202 (ažurirano 30.09.2023.)

Stopa registrirane zaposlenosti:

98,77 % studenata zaposleno nakon završetka studija (na dan 30.09.2023.)