Voditelj studija:

 • organizira, vodi rad i poslovanje studija te osigurava provođenje nastavnog procesa,
 • koordinira suradnju s drugim studijima,
 • predlaže plan rada i određuje program rada studija,
 • daje prijedloge za unaprjeđenje i modernizaciju nastave i sudjeluje u aktivnostima usmjerenim unaprjeđenju kvalitete visokog obrazovanja,
 • izvršava odluke Upravnog vijeća, dekana i Stručnog vijeća,
 • brine o kadrovskoj politici studija za koji je izabran, razvoju studija i o usavršavanju zaposlenika,
 • vodi brigu o organizaciji i kvaliteti izvođenja nastave,
 • prati upis i rad studenata,
 • savjetuje studente i surađuje sa studentskim predstavnicima (osobito vezano za odabir mentora, izbornih predmeta, uključenje u rad studentkih organizacija, organizaciju studentskih nastavnih i izvannastavnih aktivnosti…)
 • odobrava prijave teme završnih radova
 • obavlja druge poslove koje mu povjere Upravno vijeće, dekan ili Stručno vijeće, a u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima EFFECTUS-a

Marko Lukač, struč.spec.oec. – voditelj preddiplomskog stručnog studija Financije i poslovno pravo

mlukac@effectus.com.hr

 

Dr.sc. Višnja Jurić – voditeljica specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA

vjuric@effectus.com.hr