U skladu s deklariranom Vizijom i Misijom, pozitivnim elementima dosegnutog razvoja iz razdoblja 2016-2020., uvažavanja promjena u okruženju te anticipiranja nadolazećih promjena, EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište je dokumentom Strateški okvir razvoja 2021. – 2025. definirao sedam Općih strateških ciljeva unutar kojih se nalaze Specifični strateški ciljevi s pripadajućim zadacima koje je potrebno obaviti.

Javnosti je dostupna sažeta verzija dokumenta.