Centar za studente i nastavnike (referada)

Misija Sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete je postizanje obrazovne izvrsnosti koje se potvrđuje ostvarenjem najviših nacionalnih i međunarodnih normi i standarda upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju, obrazovanju odraslih i u poslovanju. Postizanje obrazovne izvrsnosti jača uzajamno povjerenje i predanost ljudi koji djeluju na EFFECTUS-u kao dugoročnom pothvatu.

Svrha djelovanja Sustava je uspostava načela, mjerila, kriterija i metoda osiguravanja i unapređivanja kvalitete te određivanje, praćenje i poboljšavanje pokazatelja (indikatora) kvalitete, poštujući i dosljedno provodeći važeći zakonodavni okvir te međunarodne standarde u području visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih.