Centar za studente i nastavnike (referada)

Nadležno tijelo sustava za osiguranje kvalitete na EFFECTUS-u je Odbor za kvalitetu. Odbor djeluje u koordinaciji s ostalim tijelima i službama EFFECTUS-a, a odgovoran je za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja EFFECTUS-a. Odbor ujedinjuje i koordinira sve aktivnosti vezane za kvalitetu te ima slobodu prilagodbe postupaka sustava za kvalitetu sukladno potrebama EFFECTUS-a.
 
 
Odbor ima 13 članova. Radom Odbora rukovodi voditelj Odbora kojeg imenuje Stručno vijeće na neodređeno vrijeme, do razrješenja. Uz voditelja Odbora, članovi Odbora su:
 •     dekan
 •     prodekan za nastavu i studijske programe
 •     tajnik
 •     voditelj Službe za podršku studentima i nastavnicima
 •     voditelj Centra za međunarodnu suradnju
 •     voditelj Centra karijera
 •     voditelj Centra za istraživanje i razvoj
 •     voditelj Znanstvenog centra
 •     savjetnik za studente
 •     predstavnik studenata
 •     predstavnik Alumnija EFFECTUS-a
 •     predstavnik gospodarske zajednice ili eksperata za pitanje osiguranja i unapređivanja kvalitete u visokom obrazovanju.
 Članove Odbora imenuje Stručno vijeće posebnom odlukom.