Odbor za kvalitetu

Nadležno tijelo sustava za osiguranje kvalitete na EFFECTUS-u je Odbor za kvalitetu. Odbor djeluje u koordinaciji s ostalim tijelima i službama EFFECTUS-a, a odgovoran je za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja EFFECTUS-a. Odbor ujedinjuje i koordinira sve aktivnosti vezane za kvalitetu te ima slobodu prilagodbe postupaka sustava za kvalitetu sukladno potrebama EFFECTUS-a.

Odbor ima jedanaest članova.
Radom Odbora za kvalitetu rukovodi voditelj Odbora za kvalitetu. Voditelja Odbora za kvalitetu imenuje i razrješuje Stručno vijeće EFFECTUS-a. Imenovanje se daje na neodređeno vrijeme, do razrješenja.

Članovi Odbora su:
1. Voditelj Odbora za kvalitetu
2. Prodekan za nastavu i studijske programe
3. Prodekanica za znanost i kvalitetu
4. Prodekan za međunarodnu i poslovnu suradnju
5. Prodekanica za studente
6. predstavnik nastavnog osoblja i suradnika
7. predstavnik studenata
8. predstavnik alumna
9. predstavnik vanjskih dionika
10. predstavnik vanjskih dionika
11. predstavnik vanjskih dionika

Članove Odbora imenuje i razrješuje Stručno vijeće EFFECTUS-a. Prodekani i Prodekanice su članovi Odbora za vrijeme dok im traje mandat. Imenovanje ostalih članova Odbora se daje na neodređeno vrijeme, do razrješenja.