EFFECTUS veleučilište osnovano je Ugovorom o osnivanju od 17. siječnja 2008. godine.

Po provođenju zakonom predviđenog postupka, EFFECTUS je u svibnju 2010. godine dobio dopusnicu za obavljanje djelatnosti, izvođenje stručnog prijediplomskog studija Financije i pravo i stručnog diplomskog studija Menadžment financija te dozvolu za upis prve generacije studenata.

U akademskoj godini 2012/2013. EFFECTUS uspješno prolazi AZVO postupak reakreditacije. Reakreditacija predstavlja mehanizam provjere kompetentnosti i vjerodostojnosti visokoškolske kvalifikacije, osigurava kvalitetu i osnovni je dokaz studentima i javnosti o kvaliteti neke visokoškolske institucije ili programa. Prema rezultatima reakreditacije (objektivnog postupka vrednovanja) EFFECTUS je proveo, uglavnom proveo odnosno potpuno proveo svih sedam propisanih standarda kvalitete. Izvješće međunarodnog povjerenstva i pozitivna preporuka Ministru jasan su dokaz da je EFFECTUS, kada su u pitanju standardi kvalitete, najbrže rastuće veleučilište u zemlji. To je iznimno postignuće ostvareno u samo tri godine od upisa prve generacije studenata. Rezultati reakreditacije potvrđuju da je EFFECTUS trajno opredijeljen za ostvarivanje nacionalnih i međunarodnih normi i standarda kvalitete u visokom obrazovanju. Opredjeljenje za kulturu kvalitete izvire iz Misije, Vizije i Strateškog okvira EFFECTUS-a i načina njihova ostvarenja.

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE jedan je od strateških razvojnih projekata EFFECTUS-a. Konačan cilj u provođenju programa cjeloživotnog obrazovanja usklađenog s potrebama gospodarstva i razvoja društva je stvaranje raznovrsne i fleksibilne ponude individualnih i korporativnih programa cjeloživotnog visokog obrazovanja na EFFECTUS-u. Ozbiljnost koju EFFECTUS pridaje tom segmentu vlastitog razvoja prepoznala je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Poslovno učilište Effectus, ustanova za obrazovanje odraslih, provodi programe stručnoga usavršavanja/osposobljavanja iz ekonomije, prava, financija, nadzora i korporativnoga upravljanja, turizma i ugostiteljstva te programa učenja stranoga jezika. Širokom paletom poslovnih programa Učilište osigurava stjecanje znanja i vještina iz navedenih područja sa zadatkom usvajanja potrebnih kompetencija za zahtjevno tržište rada. Programi su koncipirani kao uže specijalizacije iz traženih područja, a polazniku osiguravaju usvajanje znanja i vještina koje se nisu mogle steći tijekom redovitoga školovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja verificiralo je programe Učilišta što osigurava njihov upis e-radnu knjižicu. Uspješnim završetkom formalnoga programa polaznici dobivaju Potvrdu o usavršavanju/osposobljavanju te stječu pravo dobivanja Certifikata 2993 Quality Management poznatoga po svojoj kvaliteti kako u Republici Hrvatskoj tako i u zemljama Europske unije. Stjecanjem Certifikata i njegovom mobilnošću svaki polaznik dodatno potvrđuje vlastite kompetencije.

EFFECTUS provodi transparentnu politiku djelovanja i razvoja temeljenu na visokim akademskim standardima te kroz primjerenu upisnu politiku koja omogućava kvalitetan nastavni rad (male obrazovne skupine koje omogućuju individualan pristup svakom studentu, ujednačen omjer teoretske i praktične nastave s naglaskom na praktičnom stručnom usavršavanju studenata).

Prostorije EFFECTUS-a opremljene su najsuvremenijom opremom i nastavnim pomagalima i u potpunosti su prilagođene potrebama studenata, nastavnika i suradnika.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS