Centar za studente i nastavnike (referada)

Korisnički identiteti

u LDAP imeniku vsfp.hr domene

Korisnički identitet je skup podataka o pojedincu koji se koristi za provjeru identiteta i prava pristupa. Sastoji se od jedinstvene korisničke oznake i zaporke.

Pravo na korisnički identitet u LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) imeniku imaju svi djelatnici i studenti EFFECTUS-a, pri čemu je trajanje studentskih identiteta ograničeno trajanjem studentskih prava, a trajanje pristupa za djelatnike je ograničeno trajanjem njihovog radnog odnosa na EFFECTUS-u.

Svakom studentu EFFECTUS-a se na početku studiranja otvara korisnički pristup u bazi LDAP imenika. Njime se koristi za vrijeme trajanja studija za potrebe nastave, spajanja na bežičnu mrežu, spajanja preko CARNetovih modemskih ulaza, korištenja mrežnih aplikacija (na primjer: sustava Infoeduk@, sustava za učenje na daljinu (LMS Moodle) ili znanstvene bibliografije) i slično.

Razlika između korisničkog imena za pristup sustavu Infoeduk@ i e-pošti (na primjer: imeprezime1) i korisničkog imena za pristup LDAP imeniku je ta što ova zadnja u sufiksu mora sadržavati domenu EFFECTUS-a (na primjer: imeprezime1@vsfp.hr).

Studenti podatke o svom korisničkom pristupu mogu preuzeti u studentskoj referadi EFFECTUS-a (Trg J.F. Kennedya 2).

Svi zahtjevi za ažuriranje korisničkih pristupa će biti obavljeni do 13 sati drugog dana, a zahtjevi zaprimljeni u petak u obradu se uzimaju u ponedjeljak.

LDAP imenik vsfp.hr domene je dio infrastrukture AAI@EduHr. Dodatne informacije o infrastrukturi AAI@EduHr mogu se naći na http://www.aaiedu.hr/.