Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište, Kennedyjev trg 2, Zagreb, kao voditelj obrade osobnih podataka, izradio je ovu

Politika privatnosti

EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište, Kennedyjev trg 2, Zagreb, OIB: 47182242398,

tel: +3851 611 77 77,

e-mail: referada@effectus.com.hr

Politika privatnosti izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Voditelj obrade s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

 1. OPĆI PODACI:

Ova Politika opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim osobnim podacima.

Za obradu podataka odgovorna je ustanova:

EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 2, OIB: 47182242398, Voditelj obrade

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

01 611 77 77
referada@effectus.com.hr

adresa: Trg J. F. Kennedyja 2, Zagreb

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka:

E-mail adresa: gdpr@effectus.com.hr

Broj mobitela/telefona: 01/611 77 77

 

 1. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU I NJIHOVA SVRHA ODNOSE SE NA:
 2. Zaposlenike (zaposlenici na određeno i neodređeno vrijeme, otvorene molbe kandidata za rad, bivši zaposlenici, rad preko student servisa): ime i prezime, OIB, spol, prebivalište, datum rođenja, adresa, broj djece, obrazovanje, broj telefona, e-mail adresa, broj tekućeg računa, dužina radnog staža, matični broj osiguranika na HZZO i HZMO, ostalo.

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu zasnivanja radnog odnosa, sklapanja ugovora o radu i ostvarivanja prava iz radnog odnosa, i slično.

 1. Sudionici natječaja (za zasnivanje radnog odnosa, za izbor u zvanje): ime i prezime, životopis, domovnica, rodni list, potvrda o stažu iz mirovinskog iz kojih su vidljivi osobni podaci (ime i prezime, datum rođenja, stručna sprema, podaci o prethodnim zaposlenjima, prebivalište, OIB), broj telefona, email adresa, podaci o prethodnom obrazovanju (svjedodžba, diploma), podaci o objavljenim radovima, podaci o sudjelovanju na projektima, podaci o citiranosti, i slično.

Osobni podaci koji se prikupljaju koriste se isključivo za odabir kandidata prilikom zapošljavanja, izbora u zvanje i u druge svrhe.

 1. Članovi Upravnog i/ili Stručnog vijeća: Ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresa prebivališta/boravišta.

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu rada Upravnog vijeća i/ili Stručnog vijeća.

 1. Studenti (kandidati za upis, redoviti i izvanredni studenti, alumni, pristupnici državne mature, sudionici mobilnosti): ime i prezime, OIB, JMBG, spol, datum rođenja, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, podaci o prethodnom obrazovanju i uspjehu, državljanstvo, posebni status (invalidi, djeca branitelja, sportaši i sl.), medicinska i liječnička dokumentacija (kod zahtjeva za mirovanje studija i slično), broj računa u banci, fotografija, podaci o zaposlenju, potvrde za umanjenje školarine (o evidenciji nezaposlenih, o imovnom stanju, o visini dohotka i primitka), potvrda poslodavca o zaposlenju (u svrhu priznavanja stručne prakse), potvrda poslodavca o radnom vremenu (za smanjenje prisutnosti na nastavi), broj putovnice (za studijska putovanja), i slično.

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu izvršenja predmeta ugovora, marketinških aktivnosti,  izvršenja poslova iz djelatnosti Voditelja obrade.

 1. Vanjski suradnici (aktivni nastavnici, bivši nastavnici, sudionici mobilnosti) – ime i prezime, OIB, adresa, broj tekućeg računa i naziv banke, diploma obrazovanja i izbor u zvanje, osiguranik obveznik osiguranja – II MIO stup, broj telefona, e-mail adresa, datum rođenja, zanimanje ili radno mjesto, poslodavac, i slično.

Osobni podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja Ugovora i kontaktiranja, statističke podatke, izvršenje poslova iz djelatnosti Voditelja obrade.

 1. Kontaktne osobe ostalih dionika (druge obrazovne i znanstvene organizacije, poslovni partneri, dobavljači i kupci) – ime i prezime/naziv, OIB, adresa, broj telefona, e-mail, i slično.

Osobni podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja Ugovora i kontaktiranja, statističke podatke, izvršenje poslova iz djelatnosti Voditelja obrade.

 1. PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Sve vrste vaših osobnih podataka obrađuju se u sljedeće svrhe i temeljem:

 1. Zakonskih obveza
 2. Realizacija ugovora
 3. Privole
 4. Legitimnog interesa Voditelja obrade

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.

 1. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)
 • na službenim internetskim stranicama www.effectus.com.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na uređaj korisnika, kojim pristupa internetu i pregledava web stranice, smješta internetski poslužitelj (server).
 • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
 • na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta

 

Politika kolačića

Na Vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići (eng. cookie). Ovo je standardni postupak na većini web-stranica na internetu.

Što su kolačići?

Kolačić je datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu web-stranicama. Pomoću kolačića web-stranice na primjer pamte vaše radnje i željene postavke poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz pa ih stoga nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-stranice, odnosno, pri pregledavanju različitih stranica određenog web-mjesta.

Kako mi koristimo kolačiće?

Kolačići koje koristimo ne prikupljaju osobne podatke poput imena, prezimena, e-mail adrese i slično.

Koristimo funkcionalne kolačiće u svrhu prepoznavanja dolaska korisnika na web-stranice, kako bi zapamtili vaše preferencije s ciljem poboljšanja i pružanja personaliziranog korisničkog iskustva.

Koristimo Google i Facebook analitičke kolačiće kako bismo pratili s kojih nam stranica korisnici dolaze i kretanje korisnika po stranicama, plasirali personalizirani sadržaj i poboljšali kvalitetu web-stranica i usluga te kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika i sukladno tome unaprijedili usluge i funkcionalnosti naših web-stranica. Analitički kolačići omogućuju nam da vidimo agregirane demografske podatke posjetitelja – njihove dobne skupine i gradove iz kojih dolaze. Koristimo ih i kako bismo, na primjer, utvrdili broj korisnika koji su pregledali uslugu nakon klika na oglas, kako bismo objavili oglase temeljene na vašim interesima, izbjegli ponovno prikazivanje oglasa koji ste već vidjeli te pratili konverziju oglašivačkih kampanja.

Kako ukloniti ili zabraniti postavljanje kolačića?

Kolačiće možete ukloniti brisanjem, a upute kako zabraniti postavljanje kolačića za najčešće preglednike možete naći na sljedećim poveznicama:

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije o web kolačićima dostupne su na vezi http://www.aboutcookies.org.uk/  ili sličnim stranicama poput:

Odbijete li naše kolačiće, neke funkcije i pogodnosti naših stranica možda neće raditi kako treba.

 

 1. RAZDOBLJE ČUVANJA 

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 1. UPRAVLJANJE PRIVOLAMA

Dana privola primjenjuju se od trenutka davanja. Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem:

 • e-maila: referada@effectus.com.hr ili
 • putem pošte na adresu: EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 2, Zagreb

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

U slučaju obrade Vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.

 1. PRAVA ISPITANIKA
 2. a) pravo na informaciju o obradi osobnih podataka
 3. b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 4. c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
 5. d) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 1. e) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.
 2. f) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
 3. g) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt.
 4. i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta; to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
 5. j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev
 6. k) Pravo na ograničenje obrade:

Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka

 

 1. PRIJENOS PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje imamo prema istima
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti
 1. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo:

 • ako postoji zakonska obveza
 • ako je dan izričiti pristanak na prijenos podataka od strane ispitanika

 

 1. TEHNIČKE I ORGANIZACIJSKE MJERE

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Politici privatnosti, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

 1. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  bit ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka