POREZNI/A SPECIJALIST/ICA

Datum početka:

Dopusnica

Program usavršavanja Porezni/a specijalist/ica izvodi Effectus veleučilište uz dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: kl. UP/I-602-07/13-03/0038, ur.br: 533-25-13-0002.

Program izvodi EFFECTUS veleučilište

Voditelj programa: mr. sc. Ivan Idžojtić

PREDAVAČI:

 • dr. sc. Sandra Švaljek
 • prof. dr. sc. Paško Anić Antić
 • dr. sc. Marija Zuber
 • mr. sc. Miljenko Javorović
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović
 • mr. sc. Ljubica Javor
 • Katica Amidžić Peročević, dipl. oec.
 • Davorka Štimac, dipl. iur.
 • Jasna Kropf, dipl. iur.

 

 

Predmeti

 • Porezni sustav RH i EU
 • Osnove poreznog prava
 • Porez na dohodak
 • Porez na dobit
 • Porez na dodanu vrijednost
 • Financijsko i porezno izvještavanje
 

Kompetencije nakon završetka programa

 • Samostalno primjenjivati porezne propise i druge izvore poreznog prava
 • Samostalno obračunavati i obavljati plaćanja svih poreznih oblika i javnih davanja
 • Analitički povezivati financijske izvještaje i porezno izvještavanje
 • Izrađivati godišnje porezne prijave korištenjem informacija iz računovodstvenih

Trajanje programa

Fond sati: Program u trajanju od 160 sati ostvaruje se konzultativno-instruktivnom nastavom prema izrađenom rasporedu.

Vrijeme održavanja:

Ponedjeljak: 17.00 – 20.15 sati

Utorak: 17.00 – 20.15 sati

Uvjet upisa

U program osposobljavanja za poslove poreznoga specijalista može se upisati osoba koja ima 18 godina i koja ima najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

 • Najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom stručnoga studija u polju ekonomije ili prava (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • Završen stručni dodiplomski studij u polju ekonomije ili prava (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik / stručna prvostupnica prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva
 • Završen sveučilišni preddiplomski studij u polju ekonomije ili prava
 • Završen stručni dodiplomski studij u u polju ekonomije ili prava u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima)
 • Završeni sveučilišni dodiplomski studij u polju ekonomije ili prava
 • Završenu četverogodišnju srednju školu pravnog, ekonomskog ili gimnazijskog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na računovodstvenim, financijskim i poreznim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca.

 

Završetak programa

Nakon završetka programa za poslove POREZNI/A SPECIJALIST/ICA polazniku se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju sukladno čl. 9 Pravilnika o javnim ispravama i obrazovanju odraslih, te Certifikat ISO 29990: 2010 Quality Managment kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Cijena

Ukupan iznos školarine je 15.000,00 kn

 • Za jednokratnu uplatu ukupnog iznosa školarine ostvaruje se 10 % popusta na ukupan iznos školarine
 • Svaki sljedeći polaznik iz iste organizacije dobiva dodatni popust od 10 % na ukupnu cijenu školarine
 • Mogućnost plaćanja do tri rate bez kamata

 

 

O programu

Porezi su instrument nacionalne ekonomske politike pa se mijenjaju u ovisnosti o promjeni gospodarskih okolnosti i ciljeva ekonomske politike. Porezi su usto u sve većoj mjeri predmet harmonizacije na razini Europske unije pa je Hrvatska kao njezina članica obvezna u svoj porezni sustav unositi relevantne i sve brojnije elemente zajedničke stečevine EU-a. S gospodarskim i tehnološkim razvojem i sve većom globalizacijom gospodarskih aktivnosti razvija se poslovna praksa te se porezni sustavi moraju mijenjati tako da se poreznim propisima predvidi postupanje poreznih obveznika i poreznih vlasti u slučajevima ranije nepostojećih poslova i transakcija. Ovaj program uvažava činjenicu da se područje porezne politike neprestano razvija, stoga postoji izražena potreba unutar poslovnih subjekata za dobrim poznavanjem toga područja i za vještinama stalnoga praćenja i pravilne primjene novina u poreznim propisima. U trgovačkim društvima i obrtima na poslovima povezanima s porezima radi velik broj djelatnika s dugogodišnjim iskustvom i različitim razinama formalnoga obrazovanja. S obzirom na stalne promjene i razvoj poreznoga zakonodavstva te sve veću složenost poslovne prakse svima je potrebno daljnje sustavno usavršavanje.

Program je sastavljen s namjerom da polaznik dobije uvid u relevantne porezne propise u Republici Hrvatskoj kao i elemente zajedničke porezne politike Europske unije uvedene u porezni sustav Republike Hrvatske. Također, cilj je podučiti polaznika da postupa u skladu s relevantnim poreznim propisima u konkretnim poslovnim situacijama. Polaznik također upoznaje elemente pravnoga sustava povezana s poslovanjem pravnih i fizičkih osoba te stječe vještine potrebne za financijsko izvještavanje i izradu poreznih prijava.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.