EFFECTUS–udruga mladih

Effectus 

O UDRUZI MLADIH

Ciljevi Udruge su:

 

  • unaprjeđivanje kvalitete života pojedinaca, obitelji i zajednica promicanjem, unaprjeđivanjem i razvojem demokratske političke kulture, zaštitom ljudskih prava, međunarodnom razvojnom suradnjom, odgojem i obrazovanjem, socijalnom djelatnošću te zaštitom zdravlja
  • jačanje kapaciteta neprofitnog, profitnog i javnog sektora na osnovama suradnje i partnerstva u razvitku sustava socijalnih usluga na lokalnoj i nacionalnoj razini, promicanje kvalitetnijeg života, poboljšanje i zaštite socijalnih prava građana.
  • promoviranje kulture dijaloga, edukacija za i o pravima mladih, promicanje kulture mira i nenasilja, osnaživanje i osvještavanje pojedinaca za preuzimanje aktivne uloge u političkim i društvenim promjenama s ciljem ostvarivanja civilnog društva i demokracije.
  • pružanje podrške organizacijskom razvoju i razvoju zajednice kroz izgradnju kapaciteta dionika i praktičnu primjenu suvremenih metoda i modela  planiranja, monitoriranja i evaluacije postignutog kroz mjerenje uspješnosti
  • uspostava dobre suradnje i povezivanje različitih sektora u razvoju civilnog društva.

Misija:

Unaprijediti kvalitetu života studenata razvojem osjaćaja odgovornosti i preuzimanjem inicijative za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu te doprinositi dobrobiti zajednice razvijajući kvalitetne politike za mlade.

Djelovati u interesu svih mladih s naglaskom na izgradnju ljudskih potencijala i kapaciteta civilnog društva putem umrežavanja, zagovaranja, istraživanja, informiranja, neformalnog obrazovanja i usavršavanja surađujući s studentskim udrugama i asocijacijama, tijelima javne vlasti, odgojno obrazovnim institucijama i medijima.

Poticanje poduzetničkih poduhvata, izgradnja i razvoj poduzetničke kulture i svijesti o potrebi povezivanja na svim razinama gospodarskih aktivnosti kako bi se potaknuo razvoj novih poduzetničkih ideja i inovacija.

Vizija:

 Usmjerena prema viziji društva u kojem su studenti motivirani činiti pozitivne promjene u svojoj zajednici te tako doprinjeti sveukupnom poboljšanju kvalitete života osluškujući potrebe te afirmirati njihove potencijale.

Doprinjeti povećanju utjecaja mladih u zajednici.

 

Vizija poduzetničkog inkubatora je u konačnici vidjeti naše studente i kao pokretače vlastitih uspješnih brzorastućih tvrtki, a sve to skupa sa ciljem doprinosa razvoju poduzetništva, ubrzanju gospodarskog razvoja i iskorištavanja ogromnog potencijala, koji proizlazi iz najvrednijeg resursa – a to je znanje.

 

 

 

PODACI:

E – mail adresa: udrugamladih@effectus.com.hr

IBAN:  HR6823600001102963157

Broj mobitela: 099 351 2277

Web stranica: www.effectus.com.hr