Centar za studente i nastavnike (referada)

PODRUČJA DJELOVANJA UDRUGE:

 • Mladi
 • Politike za mlade
 • Neformalno obrazovanje
 • Međunarodna suradnja
 • Demokratska politička kultura
 • Ljudska prava
 • Kultura i umjetnost
 • Socijalna djelatnost
 • Zaštita zdravlja, zdravog življenja i zaštita okoliša
 • Socijalno poduzetništvo
 • Suradnja s NGO
 • Suradnja s studentskim udrugama
 • Suradnja s ratličitim asocijacijama i udruženjima
 • Društvene aktivnosti i događanja
 • Sport i rekreativne aktivnosti
 • EU fondovi
 • EU aktivnosti
 • PR i marketing
 • Humanitarne aktivnosti
 • Logistika
 • Strateško planiranje