Menadžment ljudskih potencijala i znanja

Upiši MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE – Menadžment ljudskih potencijala i znanja i kreni u korak sa suvremenim kretanjima u menadžmentu ljudskih potencijala. Postani stručnjak za ljudske potencijale i upravljanje karijerom, stručnjaci za osposobljavanje i razvoj zaposlenih ili direktor za ljudske potencijale. Stekni kompetencije za vođenje odjela ljudskih potencijala!

Postani dio jedinstvenog studijskog programa koji predstavlja novinu u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ali i šire regije!

Postani Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.)

Osnovne karakteristike:

MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od ponuđenih smjerova.

Program temeljen na praktičnoj primjeni stečenog znanja

Po završetku dvogodišnjeg diplomskog studija, stječe se zvanje stručnog specijalista / specijalistice ekonomije i 120 ECTS

Mogućnost nastavka obrazovanja na doktorskim studijima kojima se stječe još dodatnih 180 ECTS bodova

"

Poslovi za koje su studenti osposobljeni

Studij menadžmenta ljudskih potencijala i znanja priprema te za široki spektar zanimanja vezanih uz poslovanje. Izdvajamo samo neke od poslova za koje su studenti osposobljeni po završetku preddiplomskog studija Effectusa:

Stručnjak za ljudske potencijale i upravljanje karijerom.

Stručnjak za osposobljavanje i razvoj zaposlenih

Direktor za ljudske potencijale

Poslovi u poduzećima koja se bave financijskim konzaltingom, financijskim analizama, izradom poslovnih planova i investicijskih projekata i dr.
Financijski poslovi u okviru financijskih institucija, banaka, štedionica, fondova, osiguravajućih društava i slično
Poslovi računovodstva i financija u državnoj upravi
Svi tipični pravnički poslovi u trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, sindikatima
"

Poslodavci partneri studija

Naziv

Financije i poslovno pravo

Vrsta

Stručni studij

Razina

Preddiplomski, 6 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Trajanje

3 akademske godine,
6 semestara

ECTS bodovi

180

Stručni naziv

Stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea)
ekonomije

Način studiranja

redovni i izvanredni

Nastavak usavršavanja

Na specijalističkim diplomskim stručnim studijima kojima se stječe još dodatnih 120 ECTS bodova

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu cijena studija ili nas kontaktiraj!

Trebaš još informacija o studiju? Trebaš savjet o razvoju karijere? Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.