ZAKONSKI AKTI, PRAVILNICI I UREDBE

 

STRATEGIJE

Strategija 2021. – 2025.

Strategija internacionalizacije

 

STATUT

Statut EFFECTUS veleučilišta

Statut studentskog zbora

 

PRAVILNICI

Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta

Pravilnik o studiranju

Pravilnik o sustavu za kvalitetu

Pravilnik o postupcima procjene uspješnosti studija

Pravilnik o postupku vrednovanja i unaprjeđenja studijskih programa 

Pravilnik o izradi i obrani završnog i diplomskog rada

Pravilnik o stručnoj praksi

Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju

Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja

Pravilnik o akademskom priznavanju

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o nagradama i priznanjima

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o odgovornosti nastavnika za povrede obveza iz ugovornog odnosa

Pravilnik o prevenciji i zaštiti studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja, zlostavljanja, ucjejivanja i različitih oblika diskriminacije

Pravilnik o radu

Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u studentski zbor Effectus Visokog učilišta

Pravilnik o poticanju i honoriranju izvrsnosti nastavnog i suradničkog osoblja EFFECTUS-a

Pravilnik o stručnom obrazovanju i usavršavanju

Pravilnik o stručnom i istraživačkom radu

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome, potvrda i dopunske isprave o studiju

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o alkotestiranju

 

POSLOVNICI

Poslovnik o radu vijeća veleučiilšta

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Poslovnik o radu uprave

Poslovnik o radu savjeta Effectusa

Poslovnik o radu povjerenstva za postupka unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete

 

OSTALO

Etički kodeks

Politika kvalitete

UI Manifest