Reakreditacija je postupak vanjskog osiguravanja kvalitete utemeljen na Zakonu. Reakreditaciju provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s međunarodnim recenzentima. Ona predstavlja mehanizam provjere kompetentnosti i vjerodostojnosti visokoškolske kvalifikacije, osigurava kvalitetu i osnovni je dokaz studentima i javnosti o kvaliteti neke visokoškolske institucije ili programa.

Kroz postupak reakreditacije visokih učilišta donosi se ocjena kvalitete na temelju sedam standarda koji su sadržani u dokumentu Kriteriji za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola. Svaki standard se ocjenjuje sljedećim stupnjem provedbe: nije provedeno, u početnoj fazi provedbe, djelomično provedeno, uglavnom provedeno, potpuno provedeno, dok su utvrđeni standardi i kriteriji te obrazloženje vezano uz ocjenu kvalitete detaljno opisani u izvješću stručnog povjerenstva.

EFFECTUS je prema rezultatima reakreditacije (objektivnog postupka vrednovanja) proveo, uglavnom proveo odnosno potpuno proveo svih sedam propisanih standarda kvalitete.

Izvješće međunarodnog povjerenstva, pozitivna preporuka Ministru i potvrda Ministra o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti jasan su dokaz da je EFFECTUS, kada su u pitanju standardi kvalitete, najbrže rastuće visoko učilište u zemlji. To je iznimno postignuće ostvareno u samo tri godine od upisa prve generacije studenata.

Rezultati reakreditacije potvrđuju da je EFFECTUS trajno opredijeljen za ostvarivanje nacionalnih i međunarodnih normi i standarda kvalitete u visokom obrazovanju. Opredjeljenje za kulturu kvalitete izvire iz Misije, Vizije i Strateškog okvira EFFECTUS-a i načina njihova ostvarenja.