EFFECTUS VELEUČILIŠTE – SPORAZUMI O POSLOVNOJ SURADNJI

Želite li postati poslovni partner EFFECTUS veleučilišta?

Javite se Centru karijera na mail: centarkarijera@effectus.com.hr

Pogodnosti poslovnih partnera:

Popusti na školarinu

Gostujuća predavanja vaših zaposlenika

Stručna praksa naših studenata

Održavanje radionica za poslovne partnere

Pravo na promidžbu

Razvijanje zajedničkih projekata