Centar za studente i nastavnike (referada)

HUMANe – Institut za ekonomsko-pravne i bihevioralne aspekte kriza, cyber izazova, umjetne inteligencije i dezinformiranja (think tank)

HUMANe je ustrojen s ciljem da inovativnim i interdisciplinarnim pristupom, ekonomsko-pravnom analizom tehnologije i njezinog utjecaja pruža ekonomsku, pravnu i bihevioralnu podlogu o potrebi fleksibilnosti, prilagodljivosti i spremnosti na digitalnu transformaciju, imajući na umu ekonomske, pravne, etičke, bihevioralne i psihološke prednosti i rizike tehnologije, umjetne inteligencije, dezinformiranja i kibernetičkih prijetnji radi obavljanja djelatnosti EFFECTUS-a, osobito za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području društvenih znanosti.

Ciljeve će HUMANe ispunjavati pripremom i izradom dokumentacije za sudjelovanje EFFECTUS-a u istraživačko-inovacijskim programima i projektima, organiziranjem konferencija i edukacija o ekonomskim, pravnim i bihevioralnim aspektima kriza, digitalne transformacije i umjetne inteligencije te povezivanjem donosioca javnih politika, obrazovnih institucija, civilnoga društva i eksperata koji posjeduju stručna znanja o umjetnoj inteligenciji i izazovima kriza, cyber prijetnji i dezinformiranja.

 

Vijesti:

Rezultati istraživanja o percepciji umjetne inteligencije predstavljeni javnosti