Organizacija sustava osiguravanja kvalitete

Tijelo sustava za osiguranje kvalitete na EFFECTUS-u je Odbor za kvalitetu.

Odbr je savjetodavno i nadzorno tijelo.

Odbor djeluje u koordinaciji s ostalim tijelima i službama EFFECTUS-a.

Odbor je odgovoran za ustrojavanje sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete u svim područjima djelovanja EFFECTUS-a.
Sastav Odbora određen je posebnim Pravilnikom.

U okviru svoje nadležnosti Odbor:

  • uspostavlja sustav za kvalitetu i upravlja sustavom za kvalitetu EFFECTUS-a,
  • provodi strateško planiranje i donosi zaključke o smjernicama i postupcima osiguranja i unaprjeđivanja kvalitete,
  • predlaže tijelima upravljanja i odlučivanja konkretne projekte i aktivnosti te potiče inovacije u svrhu osiguranja i unaprjeđenje kvalitete.