Odbor (Centar) za kvalitetu se ustrojava kao središnje tijelo akademsko-nastavnog podsustava za osiguranje kvalitete na EFFECTUS-u. Odbor djeluje u koordinaciji s ostalim tijelima i službama EFFECTUS-a, a odgovoran je za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja EFFECTUS-a. Odbor ujedinjuje i koordinira sve aktivnosti vezane za kvalitetu te ima slobodu prilagodbe postupaka sustava za kvalitetu sukladno potrebama EFFECTUS-a.

Odbor ima 13 članova. Radom Odbora rukovodi voditelj Odbora kojeg imenuje Stručno vijeće na neodređeno vrijeme, do razrješenja.
Uz voditelja Odbora, članovi Odbora su:
• dekan
• prodekan za nastavu i studijske programe
• tajnik
• voditelj Službe za podršku studentima i nastavnicima
• voditelj Centra za međunarodnu suradnju
• voditelj Centra karijera
• voditelj Centra za istraživanje i razvoj
• voditelj Znanstvenog centra
• savjetnik za studente
• predstavnik studenata
• predstavnik Alumnija EFFECTUS-a
• predstavnik gospodarske zajednice ili eksperata za pitanje osiguranja i unapređivanja kvalitete u visokom obrazovanju.

U okviru svoje nadležnosti Odbor (Centar) za kvalitetu:
• upravlja sustavom za kvalitetu EFFECTUS-a,
• provodi strateško planiranje i donosi odluke o smjernicama i postupcima osiguranja unaprjeđenja kvalitete,
• predlaže dekanu i Stručnom vijeću konkretne projekte i aktivnosti te potiče inovacije u svrhu osiguranja i unaprjeđenje kvalitete.