Centar za studente i nastavnike (referada)

Uprava je stalno tijelo zaduženo za koordinaciju i operativnu provedbu upravljačkih aktivnosti.

Članovi uprave su predsjednik upravnog vijeća, dekan i glavni direktor.

Predsjednik upravnog vijeća je predsjednik uprave.

Mandat člana uprave traje onoliko vremena koliko traje mandat funkcije na koju je član izabran / imenovan.

Uprava donosi poslovnik kojim pobliže utvrđuje način svog rada.

Uprava izrađuje prijedloge općih akata, odlučuje o financiranju stručnog i znanstvenog usavršavanja nastavnog i drugog osoblja EFFECTUS-a te obavlja druge poslove određene statutom i odlukama upravnom vijeća.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

izv. prof. dr. sc. Robert Kopal

rkopal@effectus.com.hr

 

Glavni direktor

mr. sc. Miljenko Javorović

mjavorovic@effectus.com.hr

Dekanica

 dr. sc. Željka Zavišić

zzavisic@effectus.com.hr