Uprava je stalno tijelo zaduženo za koordinaciju i operativnu provedbu upravljačkih aktivnosti.

Članovi Uprave su predsjednik Upravnog vijeća, dekan i glavni direktor.

Predsjednik Upravnog vijeća je predsjednik Uprave.

Mandat člana Uprave traje onoliko vremena koliko traje mandat funkcije na koju je član izabran / imenovan.

Uprava donosi poslovnik kojim pobliže utvrđuje način svog rada.

Uprava izrađuje prijedloge općih akata, odlučuje o godišnjim upisnim kvotama studenata, odlučuje o financiranju stručnog i znanstvenog usavršavanja nastavnog i drugog osoblja EFFECTUS-a te obavlja druge poslove određene Statutom i odlukama Upravnom vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća

izv. prof. dr. sc. Robert Kopal

rkopal@effectus.com.hr

 

Glavni direktor

mr. sc. Miljenko Javorović

mjavorovic@effectus.com.hr

v.d. Dekan

izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat

dhorvat@effectus.com.hr