Tajništvo

Tajništvo EFFECTUS-a  je središnje mjesto pravnog, administrativnog i kadrovskog praćenja i servisiranja akademskih i poslovnih procesa koji se odvijaju na EFFECTUS-u.

Radom Tajništva rukovodi tajnik EFFECTUS-a. Tajnik je u svom radu samostalan, a za svoj rad odgovara dekanu i upravi.

Na funkciju tajnika uprava može imenovati i osobu koja je zaposlenik na nastavnom radnom mjestu na EFFECTUS-u (nastavnik na posebnoj funkciji), u cilju ostvarenja punog radnog vremena.

Odlukom o imenovanju na funkciju tajnika utvrđuje se popis i opis poslova, njegove nadležnosti i odgovornosti.

Ivana Radman Livaja, mag.oec.

iradman@effectus.com.hr

Tajnik