Prodekani su nastavnici EFFECTUS-a na posebnim funkcijama koji pomažu dekanu u radu.

Prodekani obavljaju poslove u okviru podjele određene Pravilnikom o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta prema određenim područjima iz akademsko-nastavne djelatnosti EFFECTUS-a.

Prodekani predlažu dekanu politike i mjere za njihovo provođenje u okviru povjerenih im poslova te obavljaju i druge poslove određene općim aktima EFFECTUS-a kao i one poslove koje im povjere dekan i/ili vijeće veleučilišta.

Prodekani koordiniraju radom povjerenstava iz njihove nadležnosti, te za svoj rad neposredno odgovaraju dekanu.

Prodekan kojeg odredi dekan zamjenjuje dekana za vrijeme njegove odsutnosti.

 

dr.sc. Jelena Uzelac

juzelac@effectus.com.hr

Prodekanica za nastavu i studijske programe