Ustroj Odbora za kvalitetu

Odbor ima najmanje tri člana.

Radom Odbora za kvalitetu rukovodi voditelj Odbora za kvalitetu. Voditelja Odbora za kvalitetu imenuje i razrješuje Stručno vijeće EFFECTUS-a na prijedlog dekana. Imenovanje se daje na dvije godine.

Jedan član Odbora je stručni suradnik za kvalitetu. Stručnog suradnika za kvalitetu imenuje i razrješuje predsjednik Odbora. Stručni suradnik za kvalitetu pomaže Predsjedniku Odbora u upravljanju radom Odbora i zadužen je za upravljanje dokumentacijom kvalitete.

 

Ostali članovi Odbora su:

· prodekani

· predstavnik nastavnika koji su u radnom odnosu s EFFECTUS-om

· predstavnik alumni zajednice završenih studenata EFFECTUS-a

· predstavnik studenata EFFECTUS-a

· predstavnik poslovne zajednice – ekspert za sustave kvalitete