Odbor ima 13 članova. Radom Odbora rukovodi voditelj Odbora kojeg imenuje Stručno vijeće na neodređeno vrijeme, do razrješenja. Uz voditelja Odbora, članovi Odbora su:

 • dekan
 • prodekan za nastavu i studijske programe
 • tajnik
 • voditelj Službe za podršku studentima i nastavnicima
 • voditelj Centra za međunarodnu suradnju
 • voditelj Centra karijera
 • voditelj Centra za istraživanje i razvoj
 • voditelj Znanstvenog centra
 • savjetnik za studente
 • predstavnik studenata
 • predstavnik Alumnija EFFECTUS-a
 • predstavnik gospodarske zajednice ili eksperata za pitanje osiguranja i unapređivanja kvalitete u visokom obrazovanju.

 

Članove Odbora imenuje Stručno vijeće posebnom odlukom.