Centar za studente i nastavnike (referada)

Tijelo Sustava  za osiguravanje kvalitete na EFFECTUS-u je Centar za kvalitetu (dalje u tekstu: Centar).
Centar je savjetodavno tijelo.
Centar djeluje u koordinaciji s ostalim centrima, tijelima i službama EFFECTUS-a.
Centar je odgovoran za ustrojavanje sustava i osiguravanje i unapređivanje kvalitete u svim područjima djelovanja EFFECTUS-a.
Centar ima 12 članova. Radom Centrarukovodi voditelj kojeg imenuje vijeće veleučilišta na neodređeno vrijeme, do razrješenja.

Uz voditelja, članovi Centra su:

 1. prodekan za nastavu i studijske programe
 2. tajnik
 3. voditelj Službe za podršku studentima i nastavnicima
 4. voditelj Centra za međunarodnu suradnju
 5. voditelj Centra karijera
 6. voditelj Centra za istraživanje i razvoj
 7. voditelj Znanstvenog centra
 8. savjetnik za studente
 9. predstavnik studenata
 10. predstavnik Alumnija EFFECTUS-a
 11. predstavnik gospodarske zajednice ili eksperata za pitanje osiguranja i unapređivanja kvalitete u visokom obrazovanju.