Savjet EFFECTUS-a je strateško savjetodavno tijelo koje će kroz razmjenu međusobnih iskustava njegovih članova, davati smjernice razvoju i radu EFFECTUS-a, a kroz praćenje i predlaganje prilagodbi postojećih i kreiranju novih studijskih programa i programa obrazovanja u skladu s trendovima na tržištu rada, razmatranje pitanja praktičnog nauka studenata, poticanja kreiranja programa stipendiranja i zapošljavanja uspješnih studenata te razvijanja zajedničkih projekata s EFFECTUS-om.

Članovi Savjeta su ugledni članovi akademske, poslovne i šire društvene zajednice koji su, kao prijatelji EFFECTUS-a, zainteresirani za njegov uspješan rad i razvoj.

 

Članovi Savjeta su, abecednim redom:

Marko Aralica, MONTING d.o.o.

Damir Brkić, KENTBANK d.d.

Josip Budimir, FRANCK d.d.

Dražen Jurković, UPUZ

Hrvoje Filipović, GRANOLIO d.d.

Ivan Gadže, TOKIĆ d.o.o. – predsjednik Savjeta

Nikola Gomerčić, AGROLAND d.o.o.

Peter Jambrek, EVRO-PF

Slaven Kufner, KUFNER GRUPA d.o.o.

Željko Lovrinčević, EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB

Mislav Malenica, CroAI/MINDSMITHS d.o.o.

Michael Markota, ALCA d.d.

Željko Menalo, M SAN GRUPA d.o.o.

Slobodan Mihalj, HEMCO d.o.o.

Joško Miliša, PROSPERUS-INVEST d.o.o.

Ana Odak, GITONE KVARNER d.o.o./ LIBURNIA

Sabina Škrtić, ENERGIA NATURALIS d.o.o.

Dean Šparavec, ALFA STAN GRUPA d.o.o.

Dubravko Štimac, PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.

Ariana Vela, AVELANT d.o.o. – zamjenica predsjednika

Mihovil Žužul, ŠKOLSKA KNJIGA d.d