Savjet EFFECTUS-a je strateško savjetodavno tijelo koje će kroz razmjenu međusobnih iskustava njegovih članova, davati smjernice razvoju i radu EFFECTUS-a, a kroz praćenje i predlaganje prilagodbi postojećih i kreiranju novih studijskih programa i programa obrazovanja u skladu s trendovima na tržištu rada, razmatranje pitanja praktičnog nauka studenata, poticanja kreiranja programa stipendiranja i zapošljavanja uspješnih studenata te razvijanja zajedničkih projekata s EFFECTUS-om.

Članovi Savjeta su ugledni članovi akademske, poslovne i šire društvene zajednice koji su, kao prijatelji EFFECTUS-a, zainteresirani za njegov uspješan rad i razvoj.

 

Članovi Savjeta su, abecednim redom:

Davor Bošnjaković SAPONIA d.o.o.
Damir Brkić KENTBANK d.d.
Josip Budimir  
Dubravko Folnović PERUTNINA PTUJ
Ivan Gadže KAIZEN INSTITUT d.o.o.
Nikola Gomerčić AGROLAND d.o.o.
Violeta Jelić HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Dražen Jurković UPUZ
Marija Kalinić ESM – Eppur si muove
Slaven Kufner KUFNER GRUPA d.o.o.
Željko Lovrinčević EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB
Danijel Luković CROATIA BANKA d.d.
Mislav Malenica CroAI/MINDSMITHS d.o.o.
Ante Mandić INsig2
Michael Markota ALCA d.d.
Jasminka Martinović HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA
Željko Menalo M SAN GRUPA d.o.o.
Slobodan Mihalj HEMCO d.o.o.
Joško Miliša PROSPERUS-INVEST d.o.o.
Ana Odak GITONE KVARNER d.o.o./ LIBURNIA
Bože Šarić DIVERTO d.o.o.

Dean Šparavec

Marin Šteglin

ALFA STAN GRUPA d.o.o.
Dubravko Štimac PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.
Miroslav Varga ESCAPE d.o.o.
Ariana Vela AVELANT d.o.o.

Predsjednik PGS: Ivan Gadže

Zamjenica predsjednika PGS: Ariana Vela