Cilj djelovanja Sustava je izgradnja institucijskih mehanizama koji služe: 

 • kontinuiranom i sustavnom promicanju kulture kvalitete unutar EFFECTUS-a, 
 • sustavnom i kritičkom vrednovanju i koordiniranju inicijativa i postupaka vezanih za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, 
 • promicanju i poštivanju visokih standarda profesionalnog, stručnog i etičnog ponašanja dionika u svim područjima djelovanja, 
 • postizanju izvrsnosti u svim aktivnostima i djelatnostima koje se odvijaju na EFFECTUS-u 

 U okviru svoje nadležnosti Odbor: 

 •  uspostavlja sustav za kvalitetu i upravlja sustavom za kvalitetu EFFECTUS-a,  
 • provodi strateško planiranje i donosi zaključke o smjernicama i postupcima osiguranja i unaprjeđivanje kvalitete,  
 • predlaže tijelima upravljanja i odlučivanja konkretne projekte i aktivnosti te potiče inovacije u svrhu osiguranja i unapređenje kvalitete. 

 

 Odbor osigurava djelotvornost postupaka unaprjeđenja kvalitete i nadzire učinkovitost provedbe internih mehanizama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete na EFFECTUS-u, posebice s obzirom na sljedeće elemente: 

 • samoanalizu, 
 • definiranje i razvijanje pokazatelja (indikatora) kvalitete i mehanizama za unaprjeđivanje kvalitete, 
 • provođenje postupaka vrednovanja kvalitete prema utvrđenim indikatorima, 
 • sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studija, 
 • istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja, 
 • istraživanje kompetencija nastavnog osoblja, 
 • usavršavanje nastavnika i suradnika (cijeloživotno obrazovanje), 
 • usavršavanje administrativnog i tehničkog osoblja, 
 • dokazi o unaprjeđenju nastavnog procesa, 
 • definiranje i uvođenje tipa standardizacije u administrativnom poslovanju EFFECTUS-a. 

Odbor je ovlašten: 

 • izrađivati prijedloge priručnika, pravilnika i ostalih dokumenata (akata) sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete te njihovih izmjena i dopuna 
 • definirati i provesti postupke unutarnjeg vrednovanja 
 • pripremiti radnje potrebne za postupke vanjskog vrednovanja 
 • arhivirati i voditi bazu rezultata provedenih anketa. 

 

Najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Uprave i češće, Odbor je dužan podnijeti izvješće o svom radu i o stanju sustava kvalitete.