Uloga Odbora za kvalitetu

Odbor osigurava djelotvornost postupaka unaprjeđenja kvalitete i nadzire učinkovitost provedbe internih mehanizama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete na EFFECTUS-u, posebice s obzirom na sljedeće elemente:

 • samoanalizu,
 • definiranje i razvijanje pokazatelja (indikatora) kvalitete i mehanizama za unaprjeđivanje kvalitete,
 • provođenje postupaka vrednovanja kvalitete prema utvrđenim indikatorima,
 • sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studija,
 • istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja,
 • istraživanje kompetencija nastavnog osoblja,
 • usavršavanje nastavnika i suradnika (cijeloživotno obrazovanje),
 • usavršavanje administrativnog i tehničkog osoblja,
 • dokazi o unaprjeđenju nastavnog procesa,
 • definiranje i uvođenje tipa standardizacije u administrativnom poslovanju EFFECTUS-a.

Odbor je ovlašten:

 • izrađivati prijedloge priručnika, pravilnika i ostalih dokumenata (akata) sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete te njihovih izmjena i dopuna
 • definirati i provesti postupke unutarnjeg vrednovanja
 • pripremiti radnje potrebne za postupke vanjskog vrednovanja
 • arhivirati i voditi bazu rezultata provedenih anketa.