Datum početka: 21. ožujka 2024.

 

 

LOKACIJA ODRŽAVANJA I KONTAKT:

Nastava se održava na adresi: Poslovno učilište Effectus, Vlaška 94, Zagreb
Kontakt: Ivana Krakan, mag.oec. PhD.C
Sve prijave i upite na mail: ikrakan@effectus.com.hr
Broj telefona: + 385 91 2080 067

MINI MBA DOING BUSINESS 4.0 (DB4) ZAŠTO UPISATI? 

1. proaktivni pristup poslovnim izazovima
2. napredna interdisciplinarna znanja i vještine sadašnjosti i budućnosti
3. 5 dimenzija = moduli
4. učenje praktičnim primjerima = analize slučajeva
5. renomirani nastavnici praktičari = researching professionals
6. maksimalna iskoristivost vašeg vremena = optimalan odnos nastavnog i osobnog opterećenja
7. maksimalni povrat na ulaganje vašeg vremena = uspješna i održiva karijera u svijetu poslovanja
8. vrhunski networking
9. Mini MBA certifikat – 10 ECTS

 

PREDMETI:

 • Promišljanje menadžmenta (Management Insights)
 • Upravljanje ljudskim
  potencijalima & People analytics (Human Resource Management & People Analytics)
 • Tehnologija i financije &
  Analiza financijskih izvještaja (FinTech & Financial Statements Analysis)
 • Krizni menadžment & Upravljanje rizicima (Crisis & Risk Management)
 • Nadzor i korporativno upravljanje (Corporate Governance)
 • Tehnologija i pravo (LegalTech)
 • Analitički menadžment: rješavanje problema i odlučivanje (Problem Solving & Decision Making)
 • Teorija igara (Game Theory)
 • Digitalna transformacija & Umjetna inteligencija (Digital Transformation & AI)
 • Kibernetička & Informacijska sigurnost (Cyber & Information Security)

 

KOMPETENCIJE NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA:

 

 • Razvijanje znanja i vještina za donošenje odluka u situacijama rizika i nesigurnosti.
 • Analiza utjecaja heuristika, ograničenja i pristranosti na proces odlučivanja.
 • Procjena funkcija upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP).
 • Prikaz stvarnog stanja i suvremene prakse ULJP.
 • Evaluacija primjene organizacijske mrežne analize i socijalne fizike.
 • Analiza uspješnosti poslovnog subjekta u Fintech industriji.
 • Korekcija poslovne strategije uz poznavanje računovodstvenih politika.
 • Razvoj vještina prepoznavanja rizika u različitim poslovnim okruženjima.
 • Upotreba znanja i sposobnosti u kriznim situacijama za postizanje uspješnih ishoda.
 • Razumijevanje Legal Tech alata i utjecaja umjetne inteligencije na pravnu profesiju.
 • Primjena principa teorije igara u poslovnom odlučivanju.
 
 
TRAJANJE PROGRAMA – 4 MJESECI
 
 • Program se izvodi u trajanju od 100 nastavnih sati
 • Nastava se održava svaki drugi četvrtak u vremenu od 09.00 – 18.15 sati
  uz kraće pauze i pauzu za ručak.

 

VODITELJ PROGRAMA: izv. prof.dr.sc. Robert Kopal   

 

PREDAVAČI:

izv. prof. dr.sc. Robert Kopal
Darija Korkut, mag. angl.
mr. sc. Marija Kalinić
doc. dr.sc. Aljoša Šestanović
dr.sc. Bojan Tomić
dr.sc. Željka Zavišić
mr.sc. Hrvoje Patajac
dr.sc. Vedran Ceranić
Vjeran Malenica, dipl.iur.
mr.sc. Marijo Volarević
mr. sc. Ines Šarić

 

UVJET UPISA:
Pristupnici koji su prethodno završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. 

 

ZAVRŠETAK PROGRAMA:

 • Tijekom edukacije polaznici/ice će prolaziti kroz kratke provjere stečenih znanja i kompetencija iz navedenih područja kroz individualne i timske zadatke.

 

NAČINI IZVOĐENJA EDUKACIJE I NASTAVNI MATERIJALI:

 • Interaktivna nastava radioničkog tipa, pojedinačno i u dinamičnim grupama, kombinacija predavanja i praktičnog rada.
 • Svakom polazniku/ici edukacije biti će osigurani nastavni materijali u obliku digitalnih materijala za svaki predmet – slajdovi, e-knjige, članci, studije slučaja, web, uz mogućnost online pristupa knjižnici Veleučilišta.

 

ZAVRŠETAK PROGRAMA:

 

 • Tijekom edukacije polaznici/ice će prolaziti kroz kratke provjere stečenih znanja i kompetencija iz navedenih područja kroz individualne i timske zadatke.
 • Uspješnim završetkom programa polaznici/ice programa stječu 10 ECTS bodova.
 • Potvrdu Mini MBA stečenih znanja i kompetencija osigurava ISO 9001:2015 i GC – MARK CERTIFICATE 21001:2018. kojeg polaznici dobivaju uspješnim završetkom programa.
 
NAPOMENA 
 

Prethodna opća, financijska, pravna, analitička, digitalna znanja nisu uvjet za sudjelovanje u programu. Predavači će postupno, sukladno nastavnom planu i u interakciji s grupom, prilagođavati dinamiku nastave, te usmjeravati raspravu u konkretnim poslovnim situacijama.

 

CIJENA:

 

Cijena programa EXECUTIVE: 2.999,00 EUR

 • Popust u iznosu od 20% ukupnog iznosa školarine ostvaruju polaznici/ice alumni kluba Veleučilišta Effectus i Poslovnog učilišta Effectus.
 
 

O PROGRAMU:

Mini MBA Doing Business 4.0 omogućit će polaznicima razvoj i unaprjeđenje postojećih te usvajanje novih kompetencija koje su potrebne za uspješno savladavanje navedenih izazova, s naglaskom na razvoju vještina nužnih za brzu prilagodbu, uspješno vođenje, strateško promišljanje i donošenje ispravnih strateških, taktičkih i operativnih poslovnih odluka za koje će moći preuzeti odgovornost.

Program se provodi kroz strateški (taktički) kontekst edukacije te je
shodno tome namijenjen najvišim razinama menadžmenta.
Organiziran je za predsjednike i članove Uprava, članove Nadzornih
odbora, Top menadžmentu organizacija te Izvršnim direktorima.

Upravo navedena pozicija u organizaciji uvjet je upisa na navedeni
program.

MODULI PROGRAMA:

OPĆI (general)
FINANCIJSKI (Financial)
PRAVNI (Legal)
ANALITIČKI (Analytical)
DIGITALNI (Digital)

Razine: 6, 7, 8

 

 

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.