Nastavnici

mjavorovic@effectus.com.hr

Predmeti

i

Javne financije

i

Javna nabava

i

Porezni sustav i primjena u Republici Hrvatskoj

i

Porezno pravo i porezni postupak

mr. sc. Miljenko Javorović

Viši predavač

Rođen u Gospiću gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1985. godine smjer Financije i bankarstvo.

Zvanje magistra pravnih znanosti stekao je 2002. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom znanstvenom studiju «Fiskalni sustav i fiskalna politika«.

Prvo radno iskustvo stječe u Gospiću u «Službi društvenog knjigovodstva« na mjestu financijskog inspektora, potom prelazi u Centralu SDK u Zagreb, gdje je radio kao viši savjetnik za poslove kontrole i inspekcije. Obavljao brojne neposredne kontrole kod pravnih osoba, organizirao i predavao na seminarima za edukaciju inspektora i revizora u SDK, te brojnim seminarima za pravne osobe. U istoj ustanovi stekao zvanje ovlaštenog revizora. Krajem 1993. godine postaje direktor poduzeća za posredovanje i zastupanje u osiguranju «Invest Consult«, i učestvovao na brojnim osnovnim i rukovodnim seminarima iz oblasti osiguranja. Za to vrijeme stekao je «Ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju za sve skupine osiguranja» i «Ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju za sve skupine osiguranja» od RH Ministarstva financija.

Početkom 2000. godine prelazi u osiguravajuće društvo «Libertas osiguranje» d.d., gdje radi na mjestu člana i predsjednika Uprave do 2006. godine. 2007. godini u Ministarstvu financija RH položio je ispit za Ovlaštenog poreznog savjetnika. U Kapitalnom fondu obnašao je funkciju predsjednika Uprave, da bi se 2011. godine zaposlio na Visokom učilištu Effectus, kao viši predavač na predmetima Javne financije i Porezni sustav i primjena u RH.

U svom radnom vijeku objavio je više stručnih članaka iz područja poreza, financijskog sustava i osiguranja, te učestvovao kao predavač na raznim stručnim i znanstvenim simpozijima i konferencijama.