Centar za studente i nastavnike (referada)

Procedura upisa

Informacije o obrazovnim programima možete dobiti pozivom na broj  091/ 208 00 67 te na e-mail adresi: poslovno@effectus.com.hr ili ikrakan@effectus.com.hr

Za upis u program formalnog obrazovanja potrebno je popuniti online prijavu pod linkom programi na našoj mrežnoj stranici te prilikom upisa dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Preslika diplome/svjedodžbe o maturi (zadnja razina formalnoga obrazovanja)
  • Preslika domovnice
  • Preslika rodnog lista
  • Preslika osobne iskaznice
  • OIB –  vrijedeći dokument s OIB-om
  • Ugovor o školovanju sklapa polaznik/tvrtka s Učilištem.

Ako je platitelj poslodavac, točne podatke o poslodavcu popuniti u online prijavi:

  • Naziv organizacije
  • Adresa
  • OIB