Komunikacijske vještine i javni nastup

Datum početka: otvorene prijave

Cilj radionice

Cilj je radionice Komunikacijske vještine i javni nastup polaznike upoznati s temeljnim strategijama i vještinama potrebnima za učinkovitu komunikaciju u poslovnom okruženju te ciljanim vježbama i studijama slučaja svladati određene komunikacijske tehnike.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • kratak uvod u važnost retorike i komunikacijskoga planiranja
 • obilježja komunikacijskoga kanala
 • vještine potrebne za uspješno/uspješnije uključivanje u poslovnu zajednicu
 • koraci u ovladavanju komunikacijskih vještina
 • ključne komunikacijske vještine
 • vještina slušanja
 • tehnike aktivnoga slušanja
 • vještina postavljanja pitanja
 • neverbalna komunikacija
 • verbalna komunikacija: struktura govornoga čina
 • nedostaci u govornoj komunikaciji
 • vještina uvjeravanja
 • argumentacija/dokazivanje
 • argumentacijska shema
 • retoričke figure u funkciji argumentacije
 • tehnike manipulacije
 • pseudoargumentacija
 • upravljanje stresom / kontrola emocija.

Trajanje radionice

12 školskih sati (2 dana x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja
 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Polaznici će savladati ishode
 • osvijestiti važnost komunikacijskoga planiranja i vježbanja
 • znati kako usavršiti javni nastup i govorničke vještine
 • naučiti kako strukturirati i pripremiti govor
 • naučiti kako otkloniti nedostatke u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
 • svladati tehnike aktivnoga slušanja
 • biti upoznati s vještinama postavljanja pitanja
 • znati primijeniti argumentacijsku shemu na konkretnim primjerima
 • naučiti temeljne argumentacijske vrste
 • biti upoznati s temeljnim retoričkim figurama u funkciji uvjeravanja
 • znati prepoznati najčešće oblike retoričke manipulacije i pseudoargumentacije
 • naučiti kako upravljati stresom izazvanim javnim nastupom te kako kontrolirati emocije
 • naučiti kako primijeniti vezna sredstva pri strukturiranju govora
 • osvijestiti najčešće jezične pogreške u govoru.
Metode i način rada

 

Rad je u grupi interaktivan. Predavač primjenjuje problemsko-recepcijski pristup u obradi sadržaja. Polaznike se upoznaje s temeljnim znanjima i strategijama  svladavanja pojedinih sadržaja koji se oprimjeruju te uvježbavaju s polaznicima. Na konkretnim primjerima polaznici usvajaju razne tehnike i vještine  komuniciranja.

 • individulani rad: predstavljanje
 • grupni rad: uvjeravanje 
 • vježba: Slušajmo aktivno!
 • vježba: Postavljanjem pitanja usmjeravajmo komunikaciju
 • vježba parafraziranja zadanoga teksta (temeljna retorička vještina)
 • vježba strukturiranja govora prema ponuđenome tekstu
 • vježba rezimiranja
 • vježba: Kako primijeniti  vezna sredstva – konektore i modifikatore – u govoru
 • vježbe argumentiranja prema shemi Ive Škarića
 • studija slučaja: retoričke figure u funkciji uvjeravanja

 

  Predavači

  doc. dr. sc. Marijana Togonal diplomirala je 1998. na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na kojemu je stekla i akademski stupanj doktorice znanosti. Stalno je zaposlena na Odjelu za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta na radnome mjestu docentice na kojemu izvodi kolegije iz jezično-komunikacijskoga područja: Hrvatski jezik,  Jezična kultura i izražavanje, Uvod u akademski studij, Javni nastup i Kreativnost u odnosima s javnošću. Stručno joj je i znanstveno interesno područje vezano uz temeljne jezične djelatnosti: čitanje, pisanje, govorenje i slušanje te književne teme. 

  Nakon završenoga fakulteta Marijana Togonal radila je kao gimnazijska profesorica u Samoboru paralelno izvodeći nastavu i na visokim učilištima: Visokoj poslovnoj školi Zagreb, Veleučilištu VERN’ (Odnosi s javnošću i studij medija) te Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment na kojima je predavala/predaje kolegije vezane uz jezičnu kulturu – pisanu i govorenu: Hrvatski poslovni jezik, Hrvatski jezik i stil, Retorika, Kultura govora, Pisanje u odnosima s javnošću i dr. S Poslovnim učilištem Effectus surađuje na programima Voditelj/ica ljudskih potencijala i Organizator/ica i voditelj/ica odnosa s javnošću na kojima drži predavanja iz pisane poslovne komunikacije te komunikacijskih i prezentacijskih vještina.

  Marijana Togonal sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih skupova i kongresa te je uključena u nekoliko istraživačkih projekata / programa cjeloživotnoga obrazovanja. Objavila je petnaestak znanstvenih i stručnih radova, dva priručnika za nastavu te priredila dva priručnika za rad sa studentima. Osim redovne sveučilišne nastavne djelatnosti gošća je predavačica na predavanjima i radionicama iz područja svoga rada.

  Cijena studija i načini financiranja

  Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

  Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

  Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
  Uvijek smo ti na raspolaganju.

  Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

  Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.