Pisana poslovna komunikacija

Datum početka: po dogovoru

Cilj radionice

Cilj je radionice Pisana poslovna komunikacija osvijesti polaznicima važnost pravilnoga pisanoga jezičnoga komuniciranja kao jednoga od oblika vlastite promocije, upoznati ih sa strukturom i načinom oblikovanja temeljnih javno komunikacijskih tekstove te otkloniti uvriježene jezične pogreške koje se javljaju u pisanoj komunikaciji, i to osobito u administrativnome stilu.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • norme standardnoga jezika i važnost njihove primjene
 • globalizacija i hrvatski jezik
 • učestale pogreške u pisanju vezane uz pojedine norme standardnoga jezika
 • višefunkcionalnost standardnoga jezika
 • specifičnosti administrativnoga stila
 • specifičnosti administrativnoga stila
 • učestale pogreške u strukturiranju pojedinih pisanih alata
 • formula 5 W (who, what, when, where, why) i 1H (how) u strukturiranju tekstova
 • tehnika leada i struktura obrnute piramide
 • strukturalno i jezično oblikovanje temeljnih administrativnih i drugih tekstova:
 • poslovni dopis
 • prijave na natječaj
 • životopis
 • motivacijsko pismo
 • različiti tipovi pozivnica
 • vijest, izvješće
 • objava za medije /priopćenje za javnost
 • hodogram
 • Q & A (questions and answers) forma
 • demanti
 • molbe za različite tipove sponzorstava

Trajanje radionice

12 školskih sati (2 dana x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja
 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Polaznici će savladati ishode
 • osvijestiti važnost pravilnoga pisanog komuniciranja
 • upoznati se sa specifičnostima pojedinih funkcionalnih stilova hrvatskoga jezika (HJ)
 • otkloniti učestale pogreške u pisanoj komunikaciji vezane uz pojedine stilove HJ-a
 • kritički vrednovati jezični aspekt pisane poslovne komunikacije
 • usvojiti trodijelnu strukturu oblikovanja pojedinih tekstova
 • znati primijeniti 5 W i 1 H tehniku oblikovanja pisanih alata
 • znati primijeniti tehniku leada i strukturu obrnute piramide u oblikovanju pojedinih pisanih alata
 • upoznati se sa strukturalnim obilježjima pojedinih pisanih alata
 • znati kako pravilno oblikovati administrativne i druge tekstove
 • naučiti/osvijestiti kako primijeniti vezna sredstva na razini teksta
 • znati pravilno jezično i strukturalno oblikovati sadržajem predviđene pisane alate
Metode i način rada

Predavač upoznaje polaznike s osnovnim obilježjima pisane poslovne komunikacije i specifičnostima pojedinih funkcionalnih stilova. U svladavanju sadržaja primjenjuje se problemsko-recepcijski pristup (analiza primjera dobre i loše prakse). Polaznike se  na konkretnim primjerima upoznaje s temeljnim tehnikama i vještinama oblikovanja pisanih alata koje se potom uvježbavaju prema zadanim smjernicama oblikujući vlastite primjere.

 • interaktivna radionica: primjeri dobre prakse
 • interaktivna radionica: primjeri loše prakse
 • strukturirana rasprava 
 • vježba: Pišimo pravilno!; jezična analiza tekstova na odabranim primjerima
 • vježba: oblikovanja teksta prema modelu 5 W i 1 H
 • vježba: strukturiranje teksta primjenom tehnike leada i obrnute piramide
 • rad na tekstu: kritička analiza sadržaja
 • rad na tekstu: kritička analiza vanjskih strukturalnih elemenata poslovnoga pisma
 • vježba oblikovanja tekstova predviđenih sadržajem
  Predavači

  doc. dr. sc. Marijana Togonal diplomirala je 1998. na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na kojemu je stekla i akademski stupanj doktorice znanosti. Stalno je zaposlena na Odjelu za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta na radnome mjestu docentice na kojemu izvodi kolegije iz jezično-komunikacijskoga područja: Hrvatski jezik,  Jezična kultura i izražavanje, Uvod u akademski studij, Javni nastup i Kreativnost u odnosima s javnošću. Stručno joj je i znanstveno interesno područje vezano uz temeljne jezične djelatnosti: čitanje, pisanje, govorenje i slušanje te književne teme. 

  Nakon završenoga fakulteta Marijana Togonal radila je kao gimnazijska profesorica u Samoboru paralelno izvodeći nastavu i na visokim učilištima: Visokoj poslovnoj školi Zagreb, Veleučilištu VERN’ (Odnosi s javnošću i studij medija) te Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment na kojima je predavala/predaje kolegije vezane uz jezičnu kulturu – pisanu i govorenu: Hrvatski poslovni jezik, Hrvatski jezik i stil, Retorika, Kultura govora, Pisanje u odnosima s javnošću i dr. S Poslovnim učilištem Effectus surađuje na programima Voditelj/ica ljudskih potencijala i Organizator/ica i voditelj/ica odnosa s javnošću na kojima drži predavanja iz pisane poslovne komunikacije te komunikacijskih i prezentacijskih vještina.

  Marijana Togonal sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih skupova i kongresa te je uključena u nekoliko istraživačkih projekata / programa cjeloživotnoga obrazovanja. Objavila je petnaestak znanstvenih i stručnih radova, dva priručnika za nastavu te priredila dva priručnika za rad sa studentima. Osim redovne sveučilišne nastavne djelatnosti gošća je predavačica na predavanjima i radionicama iz područja svoga rada.

  Cijena studija i načini financiranja

  Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

  Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

  Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
  Uvijek smo ti na raspolaganju.

  Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

  Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.