Datum početka: otvorene prijave

Cilj radionice

Pružiti polaznicima osnovna znanja i uvide u jedno od najkompleksnijih područja upravljanja ljudskim potencijalima – praćenje radne uspješnosti, te ocjenjivanje i razvoj zaposlenika.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • Cilj i svrha Praćenja RU
 • Odgovornost za Praćenje RU (Uprava, rukovoditelji, ljudski resursi)
 • Elementi Sustava Praćenja RU
  • Temelji
  • Procedura
  • Posljedice
 • RAZGOVOR – davanje povratne informacije zaposleniku o njegovu radu i ponašanju:
  • Priprema ocjenjivača za razgovor
  • Struktura razgovora
  • Davanje povratne informacije
  • Pravila kvalitetne povratne informacije
  • Povratna informacija o neodgovarajućem ponašanju ili učinku       
 • Najčešće pogreške pri ocjenjivanju i kako ih izbjeći?
 • Koristi od  Praćenja RU za sve: zaposlenike, rukovoditelje i tvrtku u cjelini

Trajanje radionice

6 školskih sati (1 dan x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja
 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Polaznici će savladati ishode
 • Znati što čini cjeloviti proces praćenja i ocjenjivanja radne uspješnosti i koji su mu ciljevi
 • Uvidjeti koje pretpostavke (organizacijske i operativne) moraju biti ispunjene za njegovo postavljanje i funkcioniranje, te što je u čijoj domeni odgovornosti (Uprava, rukovoditelji, ljudski resursi)
 • Naučiti kako treba voditi razgovor o radnoj uspješnosti, da bi njegov ishod rezultirao povećanjem radne uspješnosti zaposlenika
 • Osvijestiti koje se pogreške  najčešće događaju pri ocjenjivanju (na strani ocjenjivača i na strani instrumenata ocjenjivanja), te kako ih izbjeći
 • Uvidjeti koristi od sustavnog praćenja radne uspješnosti za sve: zaposlenike, rukovoditelje i tvrtku u cjelini
 • Osvijestiti što u njihovoj organizaciji treba poduzeti za postavljanje i razvoj Sustava Praćenja RU.
Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne upitnike
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije
 • Diskusije
  Predavači

  mr.sc. Marija Kalinić, direktorica je i vlasnica tvrtke za savjetovanje EPPUR SI MUOVE (www.esm.hr), sa sjedištem u Zagrebu, specijalizirane za poslovne edukacije, razvoj i implementaciju sustava upravljanja ljudskim potencijalima, te razvoj potencijala pojedinaca i timova. Od ukupno 30 godina radnog iskustva, na različitim radnim mjestima, posebno ističe rad u području razvoja ljudskih potencijala, kojim se godinama bavi. Zadnjih nekoliko godina, kroz aktivnosti vlastite tvrtke, stekla je bogato i raznoliko iskustvo u kreiranju i izvođenju razvojnoedukacijskih programa za zaposlenike svih hijerarhijskih razina u tvrtkama različitih djelatnosti (naročito u turizmu), na čitavom području Republike Hrvatske. Osim toga, radeći godinama na poziciji direktorice Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima u Sunce Koncernu d.d. Zagreb, tvrtci koja upravlja lancem hotela Bluesun, bila je zadužena za razvoj i implementaciju svih sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, kao i za interni trening centar s grupom internih trenera i mentora, čijim radom i razvojem je također rukovodila. Marija Kalinić diplomirala je na Pravnom fakultetu – Studiju za socijalni rad u Zagrebu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored navedene fakultetske naobrazbe, svoj osobni i profesionalni razvoj kontinuirano je nadograđivala kroz treninge i edukacije iz različitih područja, a naročito iz područja primjenjene psihologije, čije spoznaje koristi u svom radu. Posebno ističe edukacije iz Realitetne terapije, Points of You – vrlo kreativnih alata za podršku procesima osobnog i organizacijskog razvoja (certificirana za njihovu primjenu u radu), NLPa NeuroLingvističkog Programiranja (certificirana je NLP trenerica), te INSPIRE – Happiness at work – upitnika za procjenu radnih i motivacijskih crta zaposlenika, te rukovodnih kompetencija (certificirana za primjenu u radu). Također, članica je Upravnog vijeća Udruge U4HR – Udruge za upravljanje, umrežavanje, učenje i unaprjeđivanje ljudskih potencijala u Hrvatskoj (www.u4hr.hr), te predavačica kolegija Upravljanje ljudskim potencijalima na Visokoj poslovnoj  školi PAR Rijeka i kolegija Organizacijsko ponašanje na Visokom učilištu EFFECTUS – visokoj školi za financije i pravo Zagreb.

  Cijena studija i načini financiranja

  Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

  Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

  Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
  Uvijek smo ti na raspolaganju.

  Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

  Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.