Upravljanje projektima

Datum početka: po dogovoru

Cilj radionice

Fokus radionice je na primjeni kreativnih procesa u rješavanju poslovnih problema. U poticajnom okruženju polaznici će usvojiti temeljna znanja i vještine nužne za oblikovanje inovativnih rješenja za kompleksne poslovne probleme, razvoj novih strategija i odlučivanje u suvremenom poslovnom okruženju. Osim toga, kroz vježbe, simulacije i poslovne scenarije naučit će primijeniti praktične alate za poticanje individualne i grupne kreativnosti.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • Uvod u kreativne analitičke tehnike
 • Vježbe kreativnog razmišljanja
 • Koliko smo kreativni?
  • Test kreativnosti
 • Frakcioniranje (dekompozicija – „podijeli pa vladaj“)
 • Mentalne mape (vizualizacija – „dobra organizacija je pola posla“)
 • SCAMPER (produkt-dizajn)
 • False faces („ćaknute“, nekonvencionalne ideje – „…and now, something completely different…“)
 • Force-field (odnos pozitivnih i negativnih sila – potezanje konopca – povuci potegni)
 • Preformulacija problema (definicija problema određuje smjer i ishod analize – „kako siješ, tako ćeš i žeti“)
 • Lotus blossom (dinamična tehnika – razvoj novih elemenata i ideja, proširivanje perspektive na odnose i veze između različitih dijelova problema)
 • Circle of opportunity (nasumično povezivanje atributa)
 • Analogije (paralelni svjetovi – metafore)
 • Brutethink
 • Kuća slavnih (traži savjet od onih koji su već uspjeli)
 • Ideatoons hijeroglifi (jezik simbola)
 • Morfološka analiza (prisilno pridruživanje – forced association – velik broj kombinacija i potencijalnih rješenja)
 • Strukturirani brainstoming, cont’d („the more, the merrier“)

Trajanje radionice

12 školskih sati (2 dan x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja
 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Polaznici će savladati ishode
 • Znati što je projektni pristup i kako je povezan s vizijom i misijom, te uspjehom organizacije
 • Znati izabrati vrstu projekta za konkretni izazov i upravljati projektnim ciklusom
 • Naučiti kako se provode pripremne analize u identifikaciji projekta i utvrditi ciljeve, svrhu i rezultate projekta
 • Primijeniti alate potrebne u planiranju projekta i naučiti kako upravljati rizicima projekta
 • Naučiti kako upravljati troškovima projekta
 • Znati kako nadzirati realizaciju projekta
Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristit različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne upitnike
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije i diskusije
Predavači

Darija Korkut, mag. angl., viši predavač, doktorandica na doktorskom studiju Informacijsko društvo Fakulteta za informacijske studije u Novome Mestu, Slovenija; viši predavač na Visokom učilištu Effectus – Studij financije i pravo na kolegijima Menadžment znanja i inovacija i Tehnike i vještine vođenja te na Visokom učilištu Algebra na kolegijima Dizajn razmišljanja, Kreativnost i kritičko mišljenje te Bihevioralna ekonomija; objavila sedam knjiga i više stručnih i znanstvenih radova; posljednjih 10 godina bavi se analitičkom edukacijom i obukom, predaje na općim i specijalističkim tečajevima i radionicama u RH i inozemstvu. Područja interesa: kreativnost, kritičko mišljenje, bihevioralna ekonomija, problem-solving i decision-making vještine i alati, analiza socijalnih mreža, teorija igara.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.