Upravljanje promjenama

Datum početka: otvorene prijave

Cilj radionice

Pružiti polaznicima osnovna znanja i uvide u jedan od najvećih upravljačkih izazova – upravljanje promjenama.

Kome je radionica namijenjena?

Članovima uprava, vlasnicima i direktorima poduzeća, menadžerima svih razina, voditeljima i zaposlenicima, te svima onima koje ova tema zanima.

Sadržaj radionice

 • Upravljanje promjenama – jednokratna aktivnost ili model upravljanja?
 • Kako utvrditi trenutak za provedbu promjene i osnovni preduvjeti
 • Upravljanje procesom prihvaćanja promjena u organizaciji i upravljanje rizikom
 • Plan implementacije promjena
 • Značajke tima za provedbu promjena i upravljanje istim
 • Kada i kako odabrati i koristiti konzultante; upravljanje outputom
 • Modeli i tehnike upravljanja promjenama te značaj IT podrške
 • Značaj strukturirane komunikacije unutar i izvan poslovnog sustava
 • Presudna znanja i kompetencije potrebne za učinkovito upravljanje promjenama
 • Zaključak

Trajanje radionice

6 školskih sati (1 dan x 6 sati)

Raspored i mjesto održavanja
 • 9.00 – 10.30 sati – Radionica
  • 10.30 – 10.45 sati – Coffe break
 • 10.45 – 12.30 sati – Radionica
  • 12.30 – 13.00 sati – Coffe break
 • 13.00 – 15.00 sati – Radionica

Mjesto održavanja: Poslovno učilište EFFECTUS, Vlaška 94, Zagreb – termini izvođenja po dogovoru

Polaznici će savladati ishode
 • Upoznati koncept upravljanja promjenama i neophodne pretpostavke za uspješno provođenje promjene u cjelini
 • Razumjeti neophodne uloge i odgovornosti svih nezaobilaznih poslovnih funkcija u procesu upravljanja promjenama
 • Uvidjeti kako upravljanje promjenama služi za dostizanje strateških ciljeva i osiguravanje održivosti poslovnog modela
 • Razumjeti značaj pravodobne i učinkovite komunikacije sa svim zainteresiranim dionicima
 • Znati kako uspješno pokrenuti i voditi cijeli proces uz pravodobno prepoznavanje rizika i njihovo upravljanje
 • Osvijestiti cjelovitost upravljanja promjenama kao jednog od najkompleksnijih alata strateškog razvoja
Metode i način rada

Kako bismo osigurali visoku zainteresiranost i motiviranost polaznika na usvajanje novih znanja i vještina, te ih potaknuli na preispitivanje i mijenjanje vlastitih stavova i uvjerenja po pitanju sadržaja edukacije, u radu ćemo koristiti različite metode poučavanja:

 • Igranje uloga
 • Simulacije
 • Individualni i grupni rad
 • Razne upitnike
 • Razmjenu znanja i iskustva
 • Demonstracije
 • Diskusije
  Predavači

  Sabina Škrtić, članica Uprave Energia Naturalis grupe za korporativne odnose i poslovni razvoj. Ima bogato poslovno iskustvo u različitim industrijskim sektorima, koje je gradila kroz odgovorne zahtjevne pozicije kako u privatnom tako i u javnom i državnom sektoru.
  Karijeru je započela 1997. g. u financijama Saponije d.d. Osijek, čiji je bila i stipendist, a od 2002. g. do danas  na pozicijama u srednjem i višem management-u među kojima se svakako izdvajaju pozicije Direktorice ljudskih potencijala Tvornice duhana Rovinj, a od 2004 i Korporativne direktorice ljudskih potencijala Adris Grupe. Bila je zadužena za ukupnu politiku upravljanja ljudskim potencijalima u svim strateškim poslovnim jedinicama Adris Grupe, te nosila ulogu change manager-a i radila na svim razvojnim projektima.
  Nastavak karijere od 2009. gradi na Hrvatskoj radioteleviziji gdje ubrzo osim poslova Direktorice ljudskih potencijala, dobiva i odgovornost  Zamjenice rukovoditelja proizvodnje programa HTV-a.
  Na poziv Vlade Republike Hrvatske od 2013. g. postaje Pomoćnica ministra gospodarstva gdje u trogodišnjem mandatu obavlja najodgovornije i najizazovnije zadatke u segmentu industrije, investicija i energetike. U istom razdoblju uspješno provodi HGK kroz krizno razdoblje i osigurava kontinuitet rada te institucije.
  Diplomirala je financijski management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, posjeduje Diplome in management na Henley Management Colleg-u u Oxfordu. Usavršavala se na INSEAD-u i IEDC Bledu, te trenutno sluša doktorski program Ekonomija i globalna sigurnost na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Uža profesionalna orijentacija u području upravljanja je strateško i organizacijsko restrukturiranje, upravljanje promjenama i krizno upravljanje.

  Izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat, doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Obavljao je različite menadžerske funkcije, složene i odgovorne poslove u više gospodarskih subjekata. Član je uglednih znanstvenih i stručnih asocijacija kao i programskih odbora,a za svoje je djelovanje dobio veći broj priznanja. Profesor u trajnom zvanju na EFFECTUS – visokoj školi  za financije i pravo. Nositelj predmeta Strategijski menadžment i,Temeljne funkcije upravljanja i Upravljanje ljudskim potencijalima u teoriji i primjeni.  Docent je na Ekonomslom fakulteteu u Osijeku i izv.prof. na IUT-BiH. Sudjelovao je u četiri znanstveno-istraživačka projekta kao istraživač. U sklopu znanstvene i stručne suradnje predavao je na više fakulteta kao vanjski suradnik i gost predavač. Autor i suautor je znanstvenih (57) i stručnih (39) radova kao i velikog broja studija iz područja menadžmenta, organizacije, novih organizacijskih oblika-clustera i konkurentnosti poduzeća. Tijekom svoje višegodišnje karijere bio je voditelj ili suradnik na više različitih projekata. Objavio je jedanaest knjiga kao autor, suautor ili urednik. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a radovi su objavljeni u zbornicima radova i znanstvenim publikacijama. Uže područje  profesionalna orijentacija u području upravljanja je strateško i organizacijsko restrukturiranje, novi organizacijski oblici i upravljanje promjenama.

  Cijena studija i načini financiranja

  Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

  Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

  Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
  Uvijek smo ti na raspolaganju.

  Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

  Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.