Poslovna ekonomija

Naziv: Doktorski studijski program Poslovna ekonomija

Nositelj i izvođač studija: Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo Mesto

Vrsta: Doktorski studijski program

Trajanje: 3 akademske godine, 6 semestara

ECTS: 180

Uvjeti za upis: Uspješno završen specijalistički diplomski stručni studij Poslovno upravljanje – MBA na EFFECTUS-u uz polaganje manjeg broja razlikovnih ispita.

Naziv po završetku: doktor znanosti

Mjesto izvođenja: Novo Mesto

Web stranica studija: LINK

Cilj poslijediplomskog doktorskog studijskog programa Poslovna ekonomija je osposobiti doktorante za obavljanje najzahtjevnijih zadataka u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju kao i za samostalni znanstveno-istraživački rad na širem području ekonomije. Poslijediplomski doktorski studijski program Poslovna ekonomija oblikuje takav profil znanstvenika i stručnjaka koji će putem obveznih nastavnih sadržaja spoznati filozofiju ekonomskih znanosti, njihov povijesni razvoj kao i suvremene kvalitativne i kvantitativne istraživačke tehnike.