Nastavnici dr.sc. Robert Kopal

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 14

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije • prilagođavati se promjenama i zahtjevima radne okoline • učinkovito surađivati u projektnim timovima • primijeniti stečena znanja i dati svoj (analitički) doprinos rješavanju kompleksnih problema i poslovnom odlučivanju. b) specifične kompetencije • identificirati ključne pojmove važne za analizu i analitički menadžment te njihovu primjenu u poslovnom okruženju • identificirati i svladati restriktivne mentalne sklopove u vidu kognitivnih ograničenja i instinktivnih mentalnih osobina pri rješavanju kompleksnih poslovnih problema i odlučivanju • testirati prednosti i nedostatke korištenja poslovnih analitičkih tehnika u rješavanju problema i poslovnom odlučivanju • rješavati kompleksne poslovne problem primjenom tehnika rješavanja problema i tehnika donošenja odluka u poslovnom odlučivanju.
Sadržaj
Analitički menadžment: definicija, uloga i značaj Analitički menadžment u poduzetništvu Tehnike generiranja i testiranja hipoteza • Generiranje hipoteza • Mapiranje argumenata • Testiranje hipoteza (ACH) Tehnike osporavanja • Devils Advocacy • What-if analiza • High Impact/Low Probability • Premortem analiza • Red Team • Metoda Delphi Tehnike dekompozicije i vizualizacije • Stablo odlučivanja, • Karte tijeka (događaja, aktivnosti, robe) • Analiza vjerojatnosti • Analiza korisnosti i matrica • Napredna analiza korisnosti • Decision Matrix (Heuer-Pherson) Metode procjene uzroka i posljedica • Dijagram tijeka uzroka • Key Assumptions Check • Ponderiranje • Force Field • Za-protiv-i ispravke • SWOT/TOWS, napredni, prošireni. Tehnike analize scenarija i validacije indikatora • Raščlamba kvadranta • Cone of Plausibility • Alternativne budućnosti • Višestruki scenariji • Indikatori i validator indikatora.
Ishodi učenja
I1 - Kritički prosuditi razloge uvođenja analitičkog menadžmenta u rješavanju kompleksnih poslovnih izazova.
I2 - Preporučiti načine rješavanja kompleksnih poslovnih problema tehnikama generiranja i testiranja hipoteza.
I3 - Argumentirati mišljenje pri praktičnom rješavanju kompleksnih problema tehnikama osporavanja.
I4 - Argumentirati mišljenje pri praktičnom rješavanju problema dekompozicijom i vizualizacijom.
I5 - Kritički prosuđivati praktičnu primjenu određene metode procjene uzroka i posljedice.
I6 - Kritički prosuđivati praktičnu primjenu tehnika analize scenarija i validacije indikatora u odabiru alternativnih rješenja.
Obavezna literatura
Kopal, R. i Korkut, D. (2014): Tehnike kompetitivne analize, Zagreb: Visoko učilište Effectus i IN2Data

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.