Asistenti Srećko Zajec

 

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 14

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 14

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije • prilagoditi se različitim zahtjevima okoline • učinkovito surađivati u projektnim timovima. • primijeniti stečena znanja i dati svoj doprinos rješavanju kompleksnih poslovnih problema i poslovnom odlučivanju primjenom analize socijalnih mreža. b) specifične kompetencije • iskoristiti različite mogućnosti primjene analize socijalnih mreža unutar poslovnog subjekta u različitim područjima poslovanja • analizirati strukture mreža te položaj i važnost subjekata i veza unutar mreže • identificirati mogućnosti različitih softwarea u analizi socijalnih mreža. • primjenjivati znanja i vještine iz područja analize socijalnih mreža unutar poslovnog subjekta, uključujući područja telekomunikacija, marketinga, financija, razvoja i istraživanja itd.
Sadržaj
UVOD U MREŽNU ANALIZU • Što su mreže i kako nastaju • Tipovi mreža koje susrećemo • Osnovne tehnike izrade i analize karte povezanosti ANALIZA SOCIJALNIH MREŽA • Što je to analiza socijalnih mreža (SNA) i ciljevi • Prikaz osnovnih mjera kojima se opisuje mreža • Metrike dijametar i gustoća. Metrike centraliteta – degree, closenes • Metrike centraliteta – betweenness. Centraliziranost mreže. UVOD U CRM, TRADICIONALNI CRM • Što je CRM i osnovne ideje CRM-a • Marketinški koncept kao temelj CRM-a • Komponente CRM-a • Zašto poslovne organizacije trebaju implementirati CRM • Razrada komponenti CRM-a po segmentima • Prikaz tipičnih faza implementacije s fokusom na podjelu očekivanih zadaća koje mogu olakšati ili onemogućiti implementaciju SOCIJALNI CRM • Definiranje što je to socijalni CRM i osnovni principi • Razumijevanje razlika tradicionalnog CRM-a i socijalnog CRM-a • Kako odrediti prioritete i resurse kod implementacije socijalnog CRM-a • Razrada ciljeva kod implementacije socijalnog CRM-a ANALIZA GRUPIRANOSTI U MREŽI • Podgraf. Dijade, trijade. Tranzitivnost. • Klika. Koeficijent grupiranja. • Homofilija i koeficijent asortativnosti. • Analiza grupiranosti u mreži s većim brojem entiteta FUNKCIONALOSTI SOFTVERA ZA ANALIZU SOCIJALNIH MREŽA - Gephi • Upoznavanje s više vrsta softvera koji se koriste za analizu i vizualizaciju socijalnih mreža • Fokusiranje na specifične funkcionalnosti prikazanih softvera • Upoznavanje s preduvjetima, instalacijom, pokretanjem i mogućnostima softvera Gephi. • Učitavanje i prikaz mreže unutar softvera Gephi. • Korištenje osnovnih funkcionalnosti za grafičku obradu podataka - Gephi. • Izračunavanje metrika unutar softvera - Gephi. • Vizualna obrada podatka na osnovu izračunatih metrika - Gephi. • Filtriranje odaranih podataka i izračun metrika. - Gephi FUNKCIONALOSTI SOFTVERA ZA ANALIZU SOCIJALNIH MREŽA - NodeXL • Upoznavanje s preduvjetima, instalacijom, pokretanjem i mogućnostima softvera NodeXL. • Učitavanje i prikaz mreže unutar softvera NodeXL. • Izračun i prikaz metrika - NodeXL. • Korištenje funkcionalnosti za grafičku obradu podataka - NodeXL. • Vizualizacija i obrada podataka na grafu - NodeXL. • Upotreba podatka s društvenih mreža (Facebook, Twitter i LinkedIn) u SNA - NodeXL. • Načini prikupljanja i pripreme podataka s društvenih mreža KORIŠTENJE DRUŠTVENIH MREŽA ZA SNA ANALIZU • Prikupljanje i priprema podatka za softversku analizu s profila na društvenim mrežama (Twitter) - NodeXL.. PRAKTIČNI PRIMJERI ANALIZE SOCIJALNIH MREŽA • Prikaz primjene izračuna metrika i softvera u poslovnom okruženju. • Prolazak kroz funkcionalnosti softvera za analizu SNA.
Ishodi učenja
I1 - Kritički prosuditi osnovne ciljeve mrežne analize i principe nastanka mreže.
I2 - Rangirati prema kompleksnosti distribucije veza više vrsta mreža koje se pojavljuju u prirodi.
I3 - Argumentirati mišljenje prilikom odabira mjera centraliteta u analizi mreža.
I4 - Preporučiti mjere prestiža i grupiranosti u mreži.
I5 - Preispitati razliku između tradicionalnog CRM-a i socijalnog CRM-a.
I6 - Odabrati specifične funkcionalnosti softvera korištenih tijekom predavanja.
Obavezna literatura
Kopal, R.; Korkut, D.; Krnjašić, S. (2016): Analiza (socijalnih) mreža: praktična primjena, Zagreb, Algebra d. o. o., Zagreb, IN2data d. o. o., Zagreb

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.