Kritičko mišljenje

Nastavnici Darija Korkut

Asistenti 

ECTS bodovi 4

Sati predavanja 14

Sati vježbe 42

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije • identificirati ključne konceptualne okvire važne za razvoj kritičkog mišljenja • razumjeti važnost kritičkog mišljenja u različitim segmentima života • sustavno i smisleno argumentirati stajališta • učinkovito primijeniti stečena znanja i dati svoj doprinos (poslovnoj) analizi i (poslovnom) odlučivanju b) specifične kompetencije • kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, apstraktne koncepte i podatke pri donošenju odluka • razviti valjane i pouzdane argumente otporne na pobijanje • donositi razumne zaključke i rješenja i testirati ih sukladno relevantnim kriterijima i standardima • razviti nepristrane i otvorene alternativne sustave mišljenja koji će znati prepoznati i procijeniti pretpostavke, implikacije i praktične posljedice • primjenjivati znanja i vještine iz područja kritičkog mišljenja u rješavanju poslovnih problema i poslovnom odlučivanju.
Sadržaj
Ishodi učenja
I1 - Argumentirati mišljenje o značajkama i važnosti kritičkog mišljenja kroz njegov povijesni razvoj
I2 - Preispitati odnose među pojmovima i sudovima
I3 - Procijeniti logičku ispravnost i strukturu argumenta
I4 - Usporediti različite vrste logičkih pogrešaka
I5 - Vrednovati različite metodološke okvire za analizu i kritiku
I6 - Kritički prosuđivati primjenu temeljnih pojmova i koncepata kritičkog mišljenja u različitim područjima
Obavezna literatura
Bucherberger, I. (2012): Kritičko mišljenje: Priručnik kritičkog mišljenja, slušanja, čitanja i pisanja, Universitas, Rijeka

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.