Primjena analitičkog menadžmenta – praktikum

Nastavnici Darija Korkut

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 14

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 28

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije • preuzeti odgovornost za provedbu analitičkog procesa u rješavanju kompleksnih poslovnih problema i poslovnom odlučivanju • primijeniti stečena znanja i dati svoj (analitički) doprinos rješavanju kompleksnih poslovnih problema i poslovnom odlučivanju • učinkovito surađivati u projektnim timovima. b) specifične kompetencije • identificirati ključne pojmove važne za poslovnu (kompetitivnu) analizu te njihovu primjenu u poslovnom okruženju • razumjeti prednosti i nedostatke korištenja poslovnih analitičkih tehnika u poslovnoj analizi • primjenjivati znanja i vještine iz područja poslovne analize u rješavanju kompleksnih poslovnih problema i donošenju poslovnih odluka.
Sadržaj
Elementi i izazovi poslovne (kompetitivne) analize • Intelligence-ciklus • Analitički neuspjeh • Paraliza analize vs analitički paradoks Faze analize • Prikupljanje podataka • Definiranje problema • Generiranje ideja • Procjena ideja • Donošenje odluka • Primjena rješenja Analiza slučaja: Nesigurnost - Many of the facts may be unknown Analiza slučaja: Kompleksnost - There can be many, interrelated factors to consider Analiza slučaja: Visokorizične posljedice - The impact of the decision may be significant Analiza slučaja: Alternativna rješenja - There may be various alternatives, each with its own set of uncertainties and consequences Analiza slučaja: Procjena učinkovitosti odluke - The results achieved as a result of the decision taken and the solution adopted must be assessed to see if they have corrected the problem
Ishodi učenja
I1 - Kritički prosuditi elemente i izazove poslovne (kompetitivne) analize i njihovu ulogu u rješavanju problema i poslovnom odlučivanju.
I2 - Preporučiti načine rješavanja problema nesigurnosti tehnikama poslovnog odlučivanja.
I3 - Argumentirati mišljenje pri praktičnom rješavanju problema kompleksnosti tehnikama poslovnog odlučivanja.
I4 - Izabrati odgovarajuću primjenu tehnika poslovnog odlučivanja pri rješavanju problema visokorizičnih posljedice poslovne odluke.
I5 - Kritički prosuđivati praktičnu primjenu tehnika analize scenarija i validacije indikatora u odabiru alternativnih rješenja.
I6 - Kritički prosuditi učinkovitost rješenja/odluke.
Obavezna literatura
H. Scott Fogler; Steven E. LeBlanc; Benjamin Rizzo (2013): Strategies for Creative Problem Solving 3rd Edition

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.