Strategijski menadžment

Nastavnici Đuro Horvat
Sanja Gutić Martinčić

Asistenti /

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

Ciljevi

Predmet strategijski menadžment daje cjeloviti pregled suvremene teorije strategijskog menadžmenta i njegovih relevantnih faktora. Studenti se osposobljavaju za strateško razmišljanje, analizu i dijagnozu stanja poduzeća, prepoznavanje karakteristika suvremenog okruženja, oblikovanje i provedbu strategije poduzeća.

 

Sadržaj

1. Okruženje i trendovi globalnih promjena; hrvatski menadžeri kao osviješteni globalisti
2. Koncept Učeća organizacija; Etika u poslovanju i razmjeni; upravljanje promjenama I strategijsko upravljanje;
3. Pojam, značenje i faze strategijskog upravljanja;
4. Ključne kompetencije i konkurentska pozicija poduzeća; Modeli rasta i oblici suradnje među poduzećima;
5. Modeli rasta i oblici suradnje među poduzećima;
6. Strategijsko vođenje nasuprot upravljanju procesima;
7. Poslovna vizija; Misija poduzeća; Zajedničke vrijednosti;
8. Strategija poduzeća; Poželjne odlike vođe strategijskih promjena;
9. Organizacija vođena strategijom; Ljudski potencijali kao resurs za osposobljavanje organizacije; Uvođenje informacijskih i operativnih sustava;
10. Istraživanje, razvoj i marketing; Logistika; Kvaliteta – temeljni oslonac konkurentske prednosti; Funkcija upravljanja strategijskom kontrolom;
11. Pojam, vrste i održivost konkurentske prednosti;
12. Snimanje okoline poduzeća;
13. Generičke strategije konkurentnosti;
14. Analiza općeg lanca vrijednosti poduzeća.
15. Matrice kao alati analize poslovnog portfelja

 

Ishodi učenja

I1 – Analizirati utjecaj globalnog okruženja i strukturnih promjena na poduzeće i proces strategijskog upravljanja.
I2 – Valorizirati faze procesa strategijskog upravljanja.
I3 – Kritički prosuđivati utjecaj ključnih elemenata strategijskog vođenja poduzeća na djelovanje i performanse poduzeća.
I4 – Analizirati stvaranje resursa, organizacijskih i konkurentskih sposobnosti.
I5 – Objasniti vrste i održivost konkurentske prednosti te utjecaj okoline poduzeća na konkurentnost poduzeća.
I6 – Interpretirati strategije konkurentnosti, lanac vrijednosti i alate analize poslovnog portfelja.

 

Obavezna literatura

Horvat, Đ., Perkov, D., Trojak, N.: Strategijsko upravljanje i konkurentnost u novoj ekonomiji, EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište, Zagreb, 2017.

Zanima te kako izgleda ovaj kolegij? Saznaj iz prve ruke!

"

Ciljevi:

Ciljevi
Predmet strategijski menadžment daje cjeloviti pregled suvremene teorije strategijskog menadžmenta i njegovih relevantnih faktora. Studenti se osposobljavaju za strateško razmišljanje, analizu i dijagnozu stanja poduzeća, prepoznavanje karakteristika suvremenog okruženja, oblikovanje i provedbu strategije poduzeća.
Sadržaj
1. Okruženje i trendovi globalnih promjena; hrvatski menadžeri kao osviješteni globalisti 2. Koncept Učeća organizacija; Etika u poslovanju i razmjeni; upravljanje promjenama I strategijsko upravljanje; 3. Pojam, značenje i faze strategijskog upravljanja; 4. Ključne kompetencije i konkurentska pozicija poduzeća; Modeli rasta i oblici suradnje među poduzećima; 5. Modeli rasta i oblici suradnje među poduzećima; 6. Strategijsko vođenje nasuprot upravljanju procesima; 7. Poslovna vizija; Misija poduzeća; Zajedničke vrijednosti; 8. Strategija poduzeća; Poželjne odlike vođe strategijskih promjena; 9. Organizacija vođena strategijom; Ljudski potencijali kao resurs za osposobljavanje organizacije; Uvođenje informacijskih i operativnih sustava; 10. Istraživanje, razvoj i marketing; Logistika; Kvaliteta – temeljni oslonac konkurentske prednosti; Funkcija upravljanja strategijskom kontrolom; 11. Pojam, vrste i održivost konkurentske prednosti; 12. Snimanje okoline poduzeća; 13. Generičke strategije konkurentnosti; 14. Analiza općeg lanca vrijednosti poduzeća. 15. Matrice kao alati analize poslovnog portfelja
Ishodi učenja
I1 - Analizirati utjecaj globalnog okruženja i strukturnih promjena na poduzeće i proces strategijskog upravljanja.
I2 - Valorizirati faze procesa strategijskog upravljanja.
I3 - Kritički prosuđivati utjecaj ključnih elemenata strategijskog vođenja poduzeća na djelovanje i performanse poduzeća.
I4 - Analizirati stvaranje resursa, organizacijskih i konkurentskih sposobnosti.
I5 - Objasniti vrste i održivost konkurentske prednosti te utjecaj okoline poduzeća na konkurentnost poduzeća.
I6 - Interpretirati strategije konkurentnosti, lanac vrijednosti i alate analize poslovnog portfelja.
Obavezna literatura
1. Horvat, Đ., Perkov, D., Trojak, N.: Strategijsko upravljanje i konkurentnost u novoj ekonomiji, EFFECTUS studij financije i pravo - visoko učilište, Zagreb, 2017. 2. Interni materijali (prezentacije) i studije slučajeva koje se obrađuju na vježbama

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.