Upravljanje društvima kapitala

Nastavnici

Vedran Ceranić

Marko Lukač

Asistenti 

ECTS bodovi 8

Sati predavanja 42

Sati vježbe 42

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

Ciljevi

Cilj je predmeta pripremiti studente za konkretne poslovne zadatke s kojima će se susresti u korporativnom upravljanju i radu u gospodarskim subjektima.
Poseban naglasak se stavlja na praktična znanja, posebice kod doista kompleksnih radnji i odnosa kao što su prava i odgovornosti za obveze, raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima, uređivanje i vođenje temeljnih i drugih akata, statusne promjene te odnosi s drugim gospodarskim subjektima.
Konkretni zadaci ovdje obuhvaćaju obrazlaganje temeljnih teorijskih pojmova iz područja prava društava, kao i njihova praktična primjena, uz samostalno upravljanje društvom.

 

Sadržaj

Uvod u korporativno upravljanje i strategiju: nastanak i razvoj moderne korporacije, moderna korporacija i korporativno upravljanje, sustavi korporativnog upravljanja, otvoreni i zatvoreni sustavi korporativnog upravljanja, konkurentnost i strategija, stakeholderski pristup
Mehanizmi korporativne kontrole i strategija: zakonodavni i regulatorni okvir korporativnog upravljanja, tržište za korporativnu kontrolu, vanjski mehanizam korporativnog upravljanja, društvena odgovornost i neodgovornost i korporativno upravljanje
Upravljanje dioničkim društvom: Ustroj organa dioničkog društva, Dualističko i monističko uređenje.
Uprava dioničkog društva (sastav, vođenje poslova, zastupanje, ovlasti, imenovanje i opoziv članova, sudjelovanje članova u dobiti društva, zabrana konkurencije, davanje zajma članovima uprave i prokuristu, izvješća nadzornom odboru, dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje, dužna pozornost i odgovornost članova uprave),
Nadzorni odbor dioničkog društva (općenito, broj članova, svojstva osoba koje mogu biti članovi, izbor i imenovanje članova, mandat, odnos društva, predsjednika i članova nadzornog odbora, ovlasti nadzornog odbora, način rada, odlučivanje i unutrašnje uređenje, prestanak članstva, predstavnik radnika u nadzornom odboru, dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora, nagrada za rad, ugovori i davanje zajma), Upravni odbor u dioničkom društvu (pravno uređenje monističkog ustroja, nadležnost, način rada – konstituiranje, sjednice, odlučivanje, pomoćna tijela, izvršni direktori – pojam, imenovanje, međusobni odnos, nadležnost, odnos izvršnih direktora s društvom, prestanak mandata),
Glavna skupština u dioničkom društvu (izmjena statuta, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, ništavost i pobojnost odluka glavne skupštine).
Upravljanje društvom s ograničenom odgovornošću: Uprava društva s ograničenom odgovornošću (sastav, imenovanje i opoziv, vođenje poslova, zastupanje), Nadzorni odbor društva s ograničenom odgovornošću (mjesto i uloga nadzornog odbora, broj članova, sastav, izbor i imenovanje članova, predstavnik radnika)
Nadzorni odnosno upravni odbor i planiranje poslovanja
Nadzorni odnosno upravni odbor i računovodstvo: računovodstvena načela i standardi u funkciji izbora računovodstvenih politika. Kvantifikacija utjecaja različitih računovodstvenih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja pomoću instrumenta i postupaka analize financijskih izvještaja, razmatranje utjecaja u dužem i kraćem vremenskom razdoblju.

 

Ishodi učenja

I1 – Identificirati različite modele korporativnog upravljanja s obzirom na različitu strukturu tijela upravljanja društvom (monistički vs dualistički model upravljanja), mehanizme korporativne kontrole i strategije gospodarskog subjekta
I2 – Analizirati ovlasti tijela upravljanja dioničkim društvom
I3 – Identificirati nadzorne ovlasti u dioničkom društvu
I4 – Usporediti ovlasti tijela upravljanja društvom s ograničenom odgovornošću
I5 – Raspravljati o trgovačkim društvima s obzirom na najbolju praksu provođenja planiranja u korporativnom upravljanju
I6 – Valorizirati korporativno izvještavanje kao osnovu za postizanje poslovne uspješnosti

 

Obavezna literatura

Korporativno upravljanje, priručnik, International Finance Corporation (IFC), Zagreb, 2016.

Zanima te kako izgleda ovaj kolegij? Saznaj iz prve ruke!

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj je predmeta pripremiti studente za konkretne poslovne zadatke s kojima će se susresti u korporativnom upravljanju i radu u gospodarskim subjektima. Poseban naglasak se stavlja na praktična znanja, posebice kod doista kompleksnih radnji i odnosa kao što su prava i odgovornosti za obveze, raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima, uređivanje i vođenje temeljnih i drugih akata, statusne promjene te odnosi s drugim gospodarskim subjektima. Konkretni zadaci ovdje obuhvaćaju obrazlaganje temeljnih teorijskih pojmova iz područja prava društava, kao i njihova praktična primjena, uz samostalno upravljanje društvom.
Sadržaj
Uvod u korporativno upravljanje i strategiju: nastanak i razvoj moderne korporacije, moderna korporacija i korporativno upravljanje, sustavi korporativnog upravljanja, otvoreni i zatvoreni sustavi korporativnog upravljanja, konkurentnost i strategija, stakeholderski pristup Mehanizmi korporativne kontrole i strategija: zakonodavni i regulatorni okvir korporativnog upravljanja, tržište za korporativnu kontrolu, vanjski mehanizam korporativnog upravljanja, društvena odgovornost i neodgovornost i korporativno upravljanje Upravljanje dioničkim društvom: Ustroj organa dioničkog društva, Dualističko i monističko uređenje. Uprava dioničkog društva (sastav, vođenje poslova, zastupanje, ovlasti, imenovanje i opoziv članova, sudjelovanje članova u dobiti društva, zabrana konkurencije, davanje zajma članovima uprave i prokuristu, izvješća nadzornom odboru, dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje, dužna pozornost i odgovornost članova uprave), Nadzorni odbor dioničkog društva (općenito, broj članova, svojstva osoba koje mogu biti članovi, izbor i imenovanje članova, mandat, odnos društva, predsjednika i članova nadzornog odbora, ovlasti nadzornog odbora, način rada, odlučivanje i unutrašnje uređenje, prestanak članstva, predstavnik radnika u nadzornom odboru, dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora, nagrada za rad, ugovori i davanje zajma), Upravni odbor u dioničkom društvu (pravno uređenje monističkog ustroja, nadležnost, način rada - konstituiranje, sjednice, odlučivanje, pomoćna tijela, izvršni direktori – pojam, imenovanje, međusobni odnos, nadležnost, odnos izvršnih direktora s društvom, prestanak mandata), Glavna skupština u dioničkom društvu (izmjena statuta, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, ništavost i pobojnost odluka glavne skupštine). Upravljanje društvom s ograničenom odgovornošću: Uprava društva s ograničenom odgovornošću (sastav, imenovanje i opoziv, vođenje poslova, zastupanje), Nadzorni odbor društva s ograničenom odgovornošću (mjesto i uloga nadzornog odbora, broj članova, sastav, izbor i imenovanje članova, predstavnik radnika) Nadzorni odnosno upravni odbor i planiranje poslovanja Nadzorni odnosno upravni odbor i računovodstvo: računovodstvena načela i standardi u funkciji izbora računovodstvenih politika. Kvantifikacija utjecaja različitih računovodstvenih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja pomoću instrumenta i postupaka analize financijskih izvještaja, razmatranje utjecaja u dužem i kraćem vremenskom razdoblju.
Ishodi učenja
I1 - Identificirati različite modele korporativnog upravljanja s obzirom na različitu strukturu tijela upravljanja društvom (monistički vs dualistički model upravljanja), mehanizme korporativne kontrole i strategije gospodarskog subjekta
I2 - Analizirati ovlasti tijela upravljanja dioničkim društvom
I3 - Identificirati nadzorne ovlasti u dioničkom društvu
I4 - Usporediti ovlasti tijela upravljanja društvom s ograničenom odgovornošću
I5 - Raspravljati o trgovačkim društvima s obzirom na najbolju praksu provođenja planiranja u korporativnom upravljanju
I6 - Valorizirati korporativno izvještavanje kao osnovu za postizanje poslovne uspješnosti
Obavezna literatura
Korporativno upravljanje, priručnik, International Finance Corporation (IFC), Zagreb, 2016.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.