Nastavnici

afbarisic@chronos.hr

Predmeti

i

Organizacijsko ponašanje

i

Menadžment znanja i inovacija

dr. sc. Anton Florijan Barišić

Profesor stručnog studija

Studirao je u Hrvatskoj, Njemačkoj i Italiji. Stekao je akademski stupanj doktora znanosti iz područja ekonomije, te magistra tehničkih znanosti iz industrijske automacije. Završio je postdiplomski studij na Sveučilištu u Trentu, Italija, na europskim studijima za komparativni razvoj iz područja razvoja malog poduzetništva u funkciji lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja i stekao naslov magistra znanosti iz ekonomije. Završio je MBA studij i posjeduje diplomu Master of Business Training and Consultancy.

Kao autor i suautor objavio je više od 35 znanstvenih i stručnih radova a suautor je knjige-sveučilišnog udžbenika o menadžmentu javne uprave.

Obavljao je različite menadžerske funkcije, složene i odgovorne poslove u više gospodarskih subjekata.

Nositelj je prestižnog svjetskog CMC certifikata za poslovne savjetnike, i certificirani je Europski auditor poslovne izvrsnosti (European Excellence Auditor) i član Europske federacije za upravljanje kvalitetom (EFQM).

Pohađao je brojne radionice, seminare i stručna usavršavanja iz područja leadershipa i managementa, organizacijskog razvoja, marketinga, lokalnog razvoja, upravljanja projektima, upravljanja promjenama, društveno odgovornog poslovanja, inovacijskom managementa, javno-privatnog partnerstva, marketinga i kriznog i procesnog managementa.

Sudionik je brojnih domaćih i svjetskih konferencija s posebnim naglaskom na sljedeće: ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, (Split 2018, Rovinj 2019, Zagreb 2020, Zagreb 2021), Knowledge and business challenges FKPV Celje 2019, Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo ICEL (2014, 2017, 2018), ICES Sarajevo 2018, MCD Vienna 2009, Odyssey 2012, Portual 2014, EIASM Vienna, 2019, MEB Budapest 2017. Također, bio je gost predavač na domaćim i stranim sveučilištima. Predavao je na ekonomskim fakultetima i visokim školama za ekonomiju i menadžment u Hrvatskoj (Ekonomski fakultet u Zagrebu, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i menadžment Nikola Šubič Zrinski Zagreb, Veleučilište Vern, Pučko Otvoreno učilište Petar Zrinski i dr.), te na Instituto Universitario da Maia, Maia, Portugal, University of Technology and Economics, Warsaw, Poland i Fakulteta za komercialne i poslovne vede, Celje Slovenija.

Bio je predsjednik Hrvatske udruge poslovnih savjetnika od 2005 do 2010, potpredsjednik je međunarodne federacije konzultantskih udruga (ICMCI), član je odbora za trening i edukaciju ICMCI, voditelj povjerenstva ICMCI za razvoj okvira konzultantskih kompetencija, voditelj tima za promociju CMC na globalnoj razini, te član više međunarodnih tijela na europskoj i regionalnoj razini. Aktivan je član asocijacije Eastbridge Europa za promicanje gospodarske i tehnološke suradnje u regiji jugoistočne Europa.

Kao voditelj projekta ili ključni ekspert sudjelovao je na realizaciji niza projekata financiranih od strane EU u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi, u područjima razvoja ljudskih resursa, reforme javnog sektora, lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja poduzetništva.