Neuroekonomija

Nastavnici Krešimir Žnidar

Asistenti

 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Neuroekonomija je nedavno razvijeno interdisciplinarno poduzeće na sjecištu psihologije, ekonomije i neuroznanosti. Cilj je razumjeti ljudsko odlučivanje u društvenom i ekonomskom kontekstu na deskriptivnoj (funkcionalnoj i moždanoj osnovi) razini. Predmet će ponuditi ovo novo i uzbudljivo područje i dotaknut će se komplementarnih metodoloških doprinosa bihevioralne ekonomije, kognitivne psihologije, neurofiziologije i neuroimaginga. Cilj predmeta je pružiti znanje managementa i upravljanja iz perspektive temeljene na novim otkrićima u neuroznanosti i kognitivnim znanostima. Istražiti brzo rastuća područja ekonomije ponašanja, neuromarketinga i dobiti uvid u ponašanje i donošenje odluka - i zašto su važni. Otkriti psihološke čimbenike koji potiču ekonomske odluke i kako oni utječu na poslovanje i krajnji rezultat. Predmet analizira proces obrade informacija u mozgu, strukture i mehanizme) u mozgu koji su temelj kognitivnog i emocionalnog ponašanja. Dio predmeta posvećen je ilustraciji primjera i iskustava neuroznanosti i metodološkom pristupu. Studenti će naučiti kako se standardne pretpostavke ekonomske teorije mogu relaksirati kako bi se postigao veći psihološki realizam. Modeli razvijeni na predmetu dat će studentima teoretski uvid u probleme koji se javljaju u ekonomiji i poslovanju i omogućit će im bolja predviđanja. Nakon završetka studenti bi trebali biti sposobni osmisliti i izvesti eksperiment iz bihevioralne ekonomije. Studenti će razviti sposobnost čitanja članaka iz akademskih časopisa iz neuroekonomije i bihevioralne ekonomije i predstavljanja metoda i nalaza tih članaka. Studenti će naučiti kako neuromarketing može pomoći tvrtkama da dublje razumiju svoje potrošače - kako razmišljaju, kako se odlučuju i kako kupuju.
Sadržaj
1. Povijest neuroekonomije. Glavne pretpostavke neuroekonomije 2. Eksperimentalna ekonomija i neuroekonomija 3. Metode kognitivne neuroznanosti 4. Anatomija i funkcije mozga; Moždani procesi i funkcije; Sustavi izvršne kontrole 5. Ekonomija ponašanja i mozak. Kako mozak odlučuje? 6. Moždani modeli odlučivanja i izbora; Faze odlučivanja u neuroekonomiji 7. Neuroekonomija i emocije 8. Neuromarketing
Ishodi učenja
I1 - Kritički prosuditi ključne pojmove, ciljeve i zadatke neuroekonomije kao interdisciplinarne znanosti.
I2 - Analizirati metode kognitivne neuroznanosti koje se koriste u istraživanju odluka i ponašanja.
I3 - Primijeniti znanje o mozgu i njegovoj ulozi u formiranju preferencija i donošenju odluka.
I4 - Predložiti relevantne teorije i modele iz znanosti o mozgu i / ili ekonomije za opisivanje i rješavanje specifičnog (poslovnog) problema.
I5 - Preporučiti primjenu modernih alata koji se koriste u području neuroekonomije i njihove implikacije na ekonomsko odlučivanje.
I6 - Primijeniti alate koji su potrebni za razumijevanje i korištenje neuromarketinga u poslu ili organizaciji.
Obavezna literatura
Glimcher, P., and Fehr, E. (2013). Neuroeconomics: Decision Making and the Brain: Second Edition. Elsevier Inc.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.