Odlučivanje u uvjetima rizika i nesigurnosti

Asistenti

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj predmeta je poboljšati kvalitetu odluka kod studenata te unaprijediti njihovu sposobnost predviđanja i utjecaja na ponašanje drugih ljudi. Studente će se upoznati s time što je odlučivanje i kakvo bi ono trebalo biti (normativna teorija) te temeljnim konceptima bihevioralne teorije (deskriptivna teorija). Studenti će također steći uvid u sistemske pogreške stvarnog odlučivanja i jedinstvene psihološke čimbenike koji utječu na odlučivanje (npr. emocije). Predmet će omogućiti studentima stjecanje znanja o različitim uvjetima odlučivanja te o funkciji korisnosti i stavu pojedinca prema riziku kako ih tumače normativna i deskriptivna teorija. Poseban naglasak bit će na konceptima ograničene racionalnosti i teoriji očekivanog izbora.
Sadržaj
Odlučivanje i odluke Stvarnost odlučivanja – paradoks odlučivanja Razmišljanje i odlučivanje Prosudbe i strategije rasuđivanja Okruženje odlučivanja Odlučivanje u uvjetima sigurnosti Odlučivanje u uvjetima rizika Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti Normativna i deskriptivna teorija odlučivanja Racionalna teorija – očekivana korisnost Bihevioralna teorija – neočekivana korisnost Ograničena racionalnost Teorija očekivanog izbora (Prospect Theory) Teorija očekivanog izbora Inter-temporalne odluke Emocije i odlučivanje (emotion-based decision-making) Emocije u tradicionalnoj ekonomiji Emocije u BE Primjena psiholoških modela izbora u stvarnom odlučivanju Pravednost i etika u odlučivanju Novi smjerovi istraživanja prosudbe i odlučivanja u ekonomskom kontekstu
Ishodi učenja
I1 - Kritički prosuditi konstrukte prosudbe i odlučivanja.
I2 - Kritički prosuditi različita okruženja donošenja odluka.
I3 - Objasniti razlike između klasične i bihevioralne teorije odlučivanja.
I4 - Objasniti teoriju očekivanog izbora i inter-temporalno odlučivanje.
I5 - Prosuditi ulogu emocija u ekonomskom odlučivanju.
I6 - Analizirati psihološke modele izbora i njihovu primjenu u stvarnom odlučivanju.
Obavezna literatura
Gilboa, I. (2013) Racionalni izbor, Zagreb: MATE

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.