Nastavnici

darko.milkovic@vsrh.hr

Predmeti

i

Radno pravo

Darko Milković, dipl. iur.

Viši predavač

 

Rođen 1966. u Gospiću.
1991. diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1994. položio pravosudni ispit.
Od 1.9.2013. sudac je Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
2005. – 2013. Sudac Županijskog suda u Zagrebu (2006. – 2013. Zamjenik predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, od 2008. – 2013. Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu)
1996. – 2005. sudac Općinskog suda u Zagrebu
1994. – 1996. stručni suradnik na pravnim poslovima u poduzeću Pliva d.d. Zagreb
1992. – 1994. sudski vježbenik u Županijskom sudu u Zagrebu
Od 2009. suradnik je u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz područja radnog i socijalnog prava
Član je više radnih skupina Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu nacrta prijedloga izmjene i dopuna zakona.
Od 2011. Predsjednik je Hrvatskog društva za građanskopravnu znanost i praksu
Član je Savjeta časopisa Radno pravo
Od 2011. sudjeluje kao nastavnik (izabran u nastavno zvanje viši predavač) na predmetu Radno pravo na Visokoj školi za financije i pravo Effectus