Nastavnici

nada.rajic2014@gmail.com

Predmeti

i

Tržište rada i zapošljavanje

dr. sc. Nada Rajić Antić

Predavač

Nada Rajić Antić rođena je 1955. godine u Prološcu Gornjem, općina Imotski. Školovala se u Imotskom, Splitu i Zagrebu.

Nakon završene gimnazije u Imotskom upisuje se na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, gdje diplomira 1978. godine (tema diplomskog rada „Raspodjela prema radu i kriteriji vrednovanja rada “). Nakon završenog fakulteta preseljava u Zagreb, gdje se zapošljava u struci, a potom upisuje i završava poslijediplomski studij u smjeru „Politika privrednog razvoja i metode makroekonomske analize “. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1987. godine, obranom magistarskog rada pod nazivom „ Razvoj stanovništva Zagreba s posebnim osvrtom na migracije “.

Na istom je fakultetu doktorirala 2007. godine pod mentorstvom profesora dr. sc. Jakova Gele, na temu „Migracija kao faktor demografskih i društveno-gospodarskih promjena Zagreba i zagrebačke regije u razdoblju 1971. – 2001.“

Od godine 1979. do 2021. radila je nekoliko godina u realnom sektoru zagrebačkog gospodarstva, a glavninu svog radnog staža provela je kao znanstvenik u izvanznanstvenim institucijama gradske uprave Grada Zagreba na poslovima u resorima gospodarstva, strateškog planiranja, ekonomskih i demografskih analiza i izradi gradskih stručnih i istraživačkih projekata, na mjestu voditelja odjela.

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomije, regionalne ekonomije i regionalne demografije, demografije velikih gradova i gradskih aglomeracija. Među njima ističe se knjiga “ Migracija stanovništva i razvoj Zagreba i okolice, IMIN, 2020. godine.

Izabrana je u znanstveno zvanje – znanstvenog suradnika 2020. godine, a u zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomije, 2021. godine.

Članica je i aktivni sudionik u radu nekoliko međunarodnih znanstvenih udruženja: European Regional Science Association (ERSA), Regional studies Association (RSA), International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) i European Association for Population Studies (EAPS). Iskusni je korisnik engleskog jezika u govoru i pismu.