Nastavnici

tanja.pavelin@gmail.com

Predmeti

dr.sc. Tanja Pavelin

Asistent

Nakon završene IX Gimnazija u Zagrebu i ”B.F.Terry” High School, Houston, Texas, USA upisuje se na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje diplomira 1996. godine. Nakon završenog fakulteta upisuje se na poslijediplomski znanstveni studij iz građanskopravnih znanosti, a potom 1998. godine polaže pravosudni ispit. 2018. godine upisala je doktorski studij, Sveučilište u Zagrebu i brani rad 2020. na temu “Povijesni i pravni temelji za reviziju osuda sudova bivše Jugoslavije s naglaskom na reviziju osude protiv kardinala Alojzija Stepinca“

Od 1997. do 1999. godine radila je kao sudska vježbenica ( volonter ) na Općinskom sudu u Zagrebu i vježbenica Županijskog suda u Zagrebu te kasnije postaje sudska savjetnica Općinskog suda u Zagrebu. 2002. godine imenovana je sutkinjom Općinskog suda u Zlataru (rad na općim i maloljetničkim kaznenim predmetima, radnim sporovima i izvanparničnim predmetima). U periodu od 2008. do 2011. radila je na Općinskom kazneni sud u Zagrebu – rješenje predsjednika Vrhovnog suda RH o privremenom premještaju i Vrhovnom sudu RH kazneni odjel –  rješenje predsjednika Vrhovnog suda RH o privremenom premještaju u svojstvu višeg sudskog savjetnika i na pola radnog vremena upućivanje na mjesto tajnika Državnog sudbenog vijeća. od 2011. postaje sutkinja Županijskog suda u Zagrebu – Kazneni odjel I stupnja, Odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Odjel za ratni zločin, a 2021. godine sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske  – predsjednica Odjela za praćenje i proučavanje sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije i EJN contact point te predstavnik Visokog kaznenog suda RH u Stručnom savjetu za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava.

Knjige:

  1. ”Europski uhidbeni nalog s primjerima iz sudske prakse”, Novi informator 2014, autori: Turudić, Pavelin, Bujas
  2. ”Retos actuales de la cooperacion penal en la Union Europea”, Dykinson, S.,I., Madrid, 2019., autori: Navarro Miranda, Escudero, Cortes Martin, Rodriguez,  Giuffrida, De Solis, Ruiz Gutierrez, Ruiz Yamuza, Rueda Negri, Espina Ramos, Poza Cisneros, Bujas, Pavelin
  3. znanstvena knjiga ”Poništenje presude protiv kardinala br. Alojzija Stepinca”, veljača 2023., nakladnik Kovačić konzalting d.o.o., autor: Tanja Pavelin

Znanstveni članci:

1.ODNOS NAČELA UZAJAMNOG PRIZNAVANJA/POVJERENJA I PROVJERE DVOSTRUKE KAŽNJIVOSTI, UDK: 343.2:061.1.EU, Ur.: 26. studenog 2015., Pr.: 16. prosinca 2015., Pregledni znanstveni rad, Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci . 2015, Vol. 36 Issue 2, p1075-1097. 23p. (Turudić, Pavelin, Bujas)

2.SPORAZUM STRANAKA U KAZNENOM POSTUPKU- TRGOVINA PRAVDOM ILI?, UDK: 343.151:343.144](497.5), Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vol.32. No.1 Travanj 2016.(Turudić, Pavelin, Bujas)

3.DOKAZI PRIBAVLJENI NADZOROM I TEHNIČKIM SNIMANJEM TELEFONSKIH RAZGOVORA I DRUGIH KOMUNIKACIJA NA DALJINU U SVJETLU ČLANKA 8. EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA, UDK: 343.14:004.056, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta Rijeka (1991) v. 38, br. 1, 595-630 (2017) (Turudić, Pavelin, Bujas)