Etika u poslovanju i upravljanju

Nastavnici

Željka Zavišić

Asistenti

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 30

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije - identificirati ključne pojmove - sustavno i smisleno argumentirati stajališta - pisano i usmeno izražavanje b) specifične kompetencije - povezati teoretski okvir poslovne etike i poslovne prakse - prepoznati moralna i etička načela - izraditi kodeks etičkog ponašanja - kritički procijeniti konkretni slučaj te donijeti odgovarajuću odluku
Sadržaj
- Uvod u poslovnu etiku i definiranje osnovnih pojmova u etici - Subjekti u poslovnoj etici - Osnovne odrednice etike i etičkog ponašanja - Poslovna etika s obzirom na vrline ponašanja - Poslovna pravila i načela poslovanja - Kodeksi ponašanja - Etika i društvena odgovornost - Neformalna i nepisana pravila
Ishodi učenja
I1 - Upoznati teoretske pristupe izučavanja poslovne etike i razumjeti značaj poslovne i menadžerske etike.
I2 - Povezivati teoretska znanja iz područja poslovne etike s poslovnom praksom i objasniti kriterije etičkog odlučivanja.
I3 - Poznavati pravna pravila, kodekse i uzance u poslovanju i obrazložiti mehanizme upravljanja poslovnom etikom.
I4 - Analizirati i raščlaniti univerzalna poslovna pravila, prirodu složenosti i tipove menadžerske etike.
I5 - Postaviti rješenja u odabranim poslovnim situacijama sukladno pravilima i načelima ponašanja u različitim kulturama i analizirati pretpostavke uspješnog upravljanja poslovnom etikom.
I6 - Izgraditi sustav kritičkog promišljanja i prosuđivanja u primjeni poslovne etike na različitim organizacijskim razinama.
Obavezna literatura
Bebek, B., Kolumbić, A. (2001). Poslovna etika, Zagreb, Sinergija

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.