Poslovni engleski jezik 2

Nastavnici Mirjana Bautović

Asistenti /

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 30

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

"

Ciljevi:

Ciljevi
Osposobiti studente za pismenu i usmenu komunikaciju na engleskom jeziku s izvornim govornikom. Razvijati vještine: slušanje, govor, razumijevanje slušanjem, razumijevanje pročitanog teksta, pisanje. Osposobiti studente za samostalnu produkciju i spontanu interakciju s izvornim govornikom. Po završetku ovog predmeta od studenta se očekuje da razumije osnovne ideje iz kompleksnih tekstova koji sadrže stručnu terminologiju, te da je sposoban samostalno producirati tekstove u različitim poslovnim situacijama. Od studenta se očekuje da razumije različite teže i duže tekstove te da prepoznaje implicitno značenje; da se lako izražava i učinkovito koristi jezik u svakodnevnom društvenom i poslovnom okruženju.
Sadržaj
Obrađuju se tekstovi nešto kompleksnije morfosintaktičke strukture iz područja gospodarstva i poduzetničkog poslovanja koji uključuju osnivanje trgovačkih društava, neograničena i ograničena odgovornost, franšiza, partnerstvo, poduzetništvo, management, ugovorno pravo, financija izvješća, pripremanje izvješća, instrumenti plaćanja, odnos vjerovnik-dužnik, financijske transakcije.
Ishodi učenja
I1 - Nabrojati financijska izvješća i u njima sadržane podatke.
I2 - Koristiti svojstva i funkcije instrumenata plaćanja u međunarodnoj trgovini i konkretnom radnom okruženju.
I3 - Izložiti prijedloge i protuprijedloge tijekom pregovora.
I4 - Opisati različite pravne oblike trgovačkih društava.
I5 - Izložiti osnivanje trgovačkih društava i odgovornosti direktora i tajnika društva.
I6 - Razlikovati svojstva tržišta dionica i grafičkih prikaza.
Obavezna literatura
Ian MacKenzie: English for the Financial Sector, Cambridge University Press, 2008.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.