Poslovni engleski jezik 3

Nastavnici Mirjana Bautović

Asistenti /

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 30

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj predmeta je osposobiti studente za pismenu i usmenu komunikaciju na engleskom jeziku s izvornim govornikom. Razvijati vještine: slušanje, govor, razumijevanje slušanjem, razumijevanje pročitanog teksta, pisanje. Osposobiti studente za samostalnu produkciju i spontanu interakciju s izvornim govornikom. Opće kompetencije: Po završetku ovog predmeta od studenta se očekuje da razumije osnovne ideje iz kompleksnih tekstova koji sadrže stručnu terminologiju, te da je sposoban samostalno producirati tekstove u različitim poslovnim situacijama. Specifične kompetencije: Od studenta se očekuje da razumije različite teže i duže tekstove te da prepoznaje implicitno značenje; da se lako izražava i učinkovito koristi jezik u svakodnevnom društvenom i poslovnom okruženju.
Sadržaj
Obrađuju se tekstovi nešto kompleksnije morfosintaktičke strukture iz područja gospodarstva i poduzetničkog poslovanja koji uključuju: dionice i dionički capital; porez na dobit,vrijednosni papiri, poslovna udruživanja, dijelovi ugovora
Ishodi učenja
I1 - Prepoznati svojstva dionica i dioničkog kapitala za potrebe financiranja.
I2 - Objasniti osnovne termine u svezi sa stečajem i likvidacijom društva.
I3 - Reproducirati osnovne pojmove o porezu na dobit i podnošenju porezne prijave.
I4 - Interpretirati svojstva tržišta vrijednosnih papira i derivativ. vrijednosnih papira.
I5 - Imenovati vrste poslovnih udruživanja (mergers, acquisitions, take-overs).
I6 - Objasniti sastavne dijelove ugovora.
Obavezna literatura
Ian MacKenzie: English for the Financial Sector, Cambridge University Press, 2008.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.