Upravni postupak i upravni spor

Asistenti

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 45

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Razvijati sposobnost studenta na stjecanju znanja i vještina u postupanju i rješavanju u upravnim i prekršajnim stvarima. Upoznati studenta sa sadržajem zakonskih odredaba radi praktične primjene upravnog (i prekršajnog postupka), a stečena znanja pomoći će mu da postupno ovlada i sam stvara nove materijale. Studenta u cijelosti upoznati s pravilima općeg upravnog postupka radi donošenja pravilne i zakonite odluke u konkretnim slučajevima.
Sadržaj
1. Opća pravila upravnog postupka i nadležnost 2. Službena osoba i pravna pomoć u upravnim stvarima 3. Sudjelovanje stranaka u postupku 4. Pokretanje upravnog postupka 5. Postupak rješavanja upravnih stvari 6. Dokazivanje 7. Radnje u postupku i rokovi 8. Međusobno obavješćivanje službene osobe i stranke 9. Rješavanje upravne stvari i pravni lijekovi 10. Izvršenje 11. Upravni ugovor 12. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga 13. Troškovi postupka 14. Upravni spor, temeljne značajke 15. Prekršajni postupak, temeljne značajke
Ishodi učenja
I1 - Interpretirati opće pojmove upravnog postupka i pravila o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti.
I2 - Interpretirati elemente prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka.
I3 - Opisati rješavanje upravne stvari.
I4 - Objasniti pravne lijekove i postupak izvršenja.
I5 - Analizirati elemente upravnog ugovora.
I6 - Analizirati sadržaj upravnog spora i temeljnih obilježja prekršajnog prava.
Obavezna literatura
- Stipić Milan, Jagić, Zdravka: Upravni postupak, upravni spor i temeljne značajke prekršaja, Zagreb, Visoko učilište EFFECTUS-visoka škola za financije i pravo, 2015. - Stipić Milan, Novela Zakona o općem upravnom postupku FIP časopis, (7-26), EFFECTUS poduzetnički studiji, Zagreb 2021 - Zakon o općem upravnom postupku Nar. nov. br. 47/09.i 110./21. - Zakon o upravnim sporovima Nar. nov. br. 20/10. - Prekršajni zakon Nar. nov. br. 107/07. čl.1, 15-30, 59-62, 76-77, 108-116, 221-127, 228-245.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.